Wykaz rachunków i opłat

 
Nr rachunku bankowego Rady Rodziców
przy PSP Nr 5 w Pionkach
   
  Bank Spółdzielczy w Pionkach
  Nr rachunku: 44 9141 0005 0008 7825 2000 0010
   
 
 
Opłata za ponowne wydanie legitymacji szkolnej
lub karty rowerowej
   
  Bank Spółdzielczy w Pionkach
  Nr rachunku: 03 9141 0005 0011 7025 2000 0020
   
  Nazwa odbiorcy:
  • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 w Pionkach
  W kwota:
  • 9 zł (słownie: dziewięć złotych)

[Powrót]
Powrót do "Tablica ogłoszeń"