Pierwsza pomoc przedmedyczna

Dla dokładnego zapoznania się z elementami pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej oddychaj±cej warto obejrzeć film edukacyjny*, który pokazuje także technikę układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

Prezentacja pierwszej pomocy w przypadku zadławienia (zakrztuszenia)*.

Prezentacja pierwszej pomocy w przypadku krwawienia z nosa*.

Prezentacja pierwszej pomocy w przypadku krwotoku zewnętrznego*.

¬ródło: https://www.szkolenia-bhp24.pl/krwotok-online

Prezentacja pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania kr±żenia*.

Prezentacja pierwszej pomocy w przypadku prostego złamania przedramienia*.

¬ródło: https://www.szkolenia-bhp24.pl/zlamanie-reki

*Zasób dostępny za po¶rednictwerm serwerów YouTube
 
(brak dostępno¶ci lub zmiany, s± niezależne od szkolnego serwera www).


[Powrót]
Powrót do "Tablica ogłoszeń"