PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Jana Pawła II
26-670 Pionki, ul. Targowa 9, tel./fax (048)384-84-98

[OGŁOSZENIE]

[karton] 

ZBIÓRKA MAKULATURY

 [karton]
 

Konkurs: 1–20 marca 2018

 

Organizator:

Szkolny Samorząd Uczniowski

Uczestnicy konkursu:

W konkursie bierze udział cała społeczność szkolna. Ma on charakter międzyklasowy w ramach konkursu na „Super Klasę”

Cele zbiórki:

 • kształtowanie postaw wobec środowiska i nawyków dzieci oraz młodzieży z nadzieją, że zmienią się przyzwyczajenia ich rodziców,
 • uświadomienie potrzeby wprowadzenia powszechnego recyklingu surowców wtórnych,
 • uratowanie wielu drzew, które byłyby wycięte, gdyby nie było makulatury,
 • zmniejszenie kosztów produkcji nowego papieru,
 • zapobieganie marnotrawstwu.

REGULAMIN ZBIÓRKI MAKULATURY

 1. W akcji mogą brać udział uczniowie wszystkich klas w ramach konkursu Samorządu Uczniowskiego „Super Klasa 2017/2018”
 2. Makulaturę należy dostarczyć do wychowawcy klasy lub pana woźnego po wcześniejszym uzgodnieniu z nim terminu dostawy.
 3. Wychowawca klasy odnotowuje: kto i ile przyniósł makulatury, a zbiorczą listę oddaje organizatorom akcji czyli Samorządowi Uczniowskiemu.
 4. Na makulaturę można przeznaczyć: gazety, kolorowe czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki papieru biurowego, opakowania papierowe i kartonowe, tekturę, torby i pudła papierowe.
 5. Na makulaturę nie nadają się: papierowe opakowania z domieszką innych tworzyw (np. kartony po napojach, mleku, sokach, powlekane folią okładki niektórych starych podręczników lub ćwiczeń), kalka, papier przebitkowy, tapety, papier zatłuszczony, silnie zabrudzony lub powleczony folią.
 6.  Makulatura musi być związana sznurkiem (lub w kartonie) i opisana: imię, nazwisko, klasa, waga. Ułatwi to rejestrowanie makulatury i oraz prowadzenie statystyki zbiórki.
 7. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków określonych w Regulaminie.

opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Serdecznie zachęcamy do udziału w akcji!


[Powrót]
Powrót do "Tablica ogłoszeń"