[PSP nr 5 w Pionkach]

Wykaz projektów realizowanych w PSP nr 5


Projekty aktualne:
od 28-04-2017
„Szansa na szansę. [ikona pdf]
–  Umowa - strona pierwsza. [ikona pdf]
–  Umowa - strona ostatnia. [ikona pdf]
od 06-11-2016
„Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” [ikona pdf]
–  Plakat - "Tydzień Edukacji Globalnej" [ikona pdf]
–  Podsumowanie Tygodnia Edukacji Globalnej
   
Projekty zakończone:
od 01-02-2016
do 14-02-2015
„Ferie w mieście” - projekt realizowany przez Stowarzyszenie Asta.
Ferie z wikliną.
Zdrowo, bo na sportowo – Ferie ze Stowarzyszeniem ASTA.
„Ferie w mieście” – Turnieje.
od 01-11-2015
do 31-12-2015
„Bezpieczna +” (Świetlica - bezpieczna przystań).[ikona pdf]
–  Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych „Pokojowo rozwiązujemy konflikty”.[ikona pdf]
–  Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych „Wiele sposobów odczuwania”.[ikona pdf]
–  Scenariusz zajęć „Bezpieczeństwo dziecka w sieci. Cyberprzemoc”.[ikona pdf]
–  Wystawa plastyczna – „Jestem szczęśliwy, bo bezpieczny”.
–  Programy Wczesnej Profilaktyki – „CUKIERKI” i „DEBATA”.
–  Sprawozdanie z przeprowadzenia programu profilaktyczno-edukacyjnego DEBATA.[ikona pdf]
O bezpieczeństwie inaczej...
14-02-2015 Sukces na dobry początek - harmonogram zajęć.[ikona pdf]
06-02-2015 Sukces na dobry początek.
06-02-2015 Projekty zrealizowane do lutego 2015 r.
 

[Powrót]