Podsumowanie zimowego i majowego
Tygodnia Edukacji Globalnej
pod hasłem „POKÓJ NA ŚWIECIE”


W lutym prowadzone były zajęcia z Edukacji Globalnej w pierwszym tygodniu ferii zimowych, tj. w dniach 13–17 lutego 2017 roku po cztery godziny dziennie. Uczestnicy to zainteresowani uczniowie z klas III-V PSP nr 5 w Pionkach, którzy bardzo chętnie brali w nich udział.

Uczniowie poszerzali wiedzę z zakresu Edukacji Globalnej, poznawali pracę w wolontariacie, rozwijali swoją osobowość poprzez kreatywne działania plastyczne i informatyczne.

Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się i poprzez techniki dramowe (poza, rzeźba) uczyli się współpracować. Zostały omówione podstawowe zagadnienia z Edukacji Globalnej: Globalna Północ, Globalne Południe i jego problemy zgromadzone w tzw. Celach Zrównoważonego Rozwoju. Następnie dzieci dowiedziały się, dlaczego tegoroczne hasło odnosi się do Pokoju na Świecie i w związku z tym wykonywały z papieru, waty i patyczków Gołębie Pokoju.

We wtorek podczas filmowego poranka uczniowie obejrzeli filmy: „Wywiad z Mashą Movafegh”, „Szkoła z blachy”, „Po polsku mam na imię Hania” „Kolory wspomnień”, „Cyrk motyli”, które poruszały problemy migrantów, ubóstwa, braku oświaty i niepełnosprawności. Po omówieniu filmów dzieci rysowały w kolorowance mieszkańców Globalnego Południa. Na koniec w grupach przygotowały pyszne sałatki warzywne i owocowe, które wybornie smakowały.

Środa została przeznaczona na spotkanie z wolontariuszką – misjonarką, panią Hanną Haberą, która przedstawiła dzieciom efekty swojego pobytu w Kenii. W przygotowanej prezentacji ukazała problemy mieszkańców Globalnego Południa (bieda, głód, poziom szkolnictwa i szkolne nauczanie, zagrożenia środowiska naturalnego itp.), ale także piękno przyrody. Przywiozła też ze sobą pamiątki, przedmioty pochodzące z Kenii. Uczniowie nauczyli się także afrykańskiej piosenki, pt. „Fatu...”. Następnie zastanawiali się, jak oni mogliby pomóc mieszkańcom Globalnego Południa i jaką akcję charytatywną przeprowadzą w szkole po feriach. Pomysłów było kilka, trzeba je skonsultować z pionkowskim wolontariatem lub oddziałem Caritas. Ostatnim punktem tego dnia był wspólny posiłek, zamówiliśmy pizzę.

Następnego dnia, w czwartek, dzieci spotkały się w Nadleśnictwie Kozienice oddział w Pionkach z panią Lidią Zaczyńską. Rozpoznawały tropy zwierząt, podczas leśnego spaceru obserwowały przyrodę powoli budzącą się do życia z zimowego snu, rzucały się śnieżkami i bawiły na śniegu. Po zjedzeniu upieczonych na ognisku kiełbasek wszyscy przeszli do budynku Nadleśnictwa na ciepłą herbatkę i zajęcia plastyczne. Obejrzeli film przyrodniczy, rozwiązali zagadki i krzyżówki, kolorowali drewniane krążki i wyklejali z plasteliny „śnieżynki”.

W piątek, ostatniego dnia, uczniowie w pracowni komputerowej wykonywali mini prezentacje dotyczące wybranych Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Następnie korzystali z ulubionych gier i stron komputerowych. Wykonali także wystawę swoich prac. Po poczęstunku zajęcia zostały podsumowane, uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy za aktywny udział w zajęciach Zimowego Tygodnia Edukacji Globalnej i ufundowane przez prowadzącą nagrody.

Uczestnicy zajęć kształcili umiejętności zgodnego przebywania w grupie, wyrabiali w sobie poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, świetnie ze sobą współpracowali i rozwiązywali konflikty. Podjęte działania odniosły pozytywny efekt – dzieci miło, aktywnie i twórczo spędziły czas wypoczynku zimowego.

Natomiast wiosną, w dniach 15–19 maja 2017 roku, przez „globalnych nauczycieli” opracowane zostały i przeprowadzone lekcje na temat:

  1. „Gołąb Pokoju – ciekawe techniki plastyczne” – Pod czujnym okiem swoich wychowawców uczniowie wykonywali Gołębie Pokoju. Podczas pogadanki rozmawiali na temat sposobów zapewnienia pokoju na świecie, jakie środki można stosować dla zapobiegania oraz usuwania zagrożeń i tłumienia aktów agresji. Następnie tworzyli ze swoich prac gazetkę demonstracyjną na szkolnym korytarzu.

Uczniowie poznali też angielskie słowa:
peacekeeping (utrzymanie pokoju)
peacemaking (tworzenie pokoju)
peacebuilding (budowanie pokoju)

  1. „Jak powstało moje kakao?” – uczniowie na lekcjach wychowawczych rozmawiali o tym, skąd się bierze czekolada, a zwłaszcza kakao potrzebne do jej produkcji, gdzie była czekolada, zanim trafiła na półkę (np. była w samochodzie dostawczym, w hurtowni), jakie składniki ma czekolada. Następnie szeregowali zdjęcia z karty pracy „Produkcja kakao”. Ustalili, że przy produkcji niemal każdego produktu musi być zaangażowanych wiele osób, które muszą ze sobą współpracować i się uzupełniać. Powinny też mieć zapewnione godne warunki pracy.

Człowiek pracujący w godnych warunkach, godziwie traktowany i godnie opłacany jest szczęśliwy
 i woli życie w pokoju, nie dąży do konfliktów i wojen!

W Majowym Tygodniu Edukacji Globalnej uczniowie wyświetlali swoje prezentacje o wybranych Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla, które opracowywali w ferie zimowe. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem uczniowskiej społeczności i gromadził sporą publiczność.

Podsumowaniem tegorocznych modułów z Edukacji Globalnej było wykonanie przez prawie 100 uczniów wspólnego zdjęcia z napisem #CHCEPOKOJUNASWIECIE w czterech językach do akcji Błękitnego Marszu Pokoju ONZ i zamieszczenie go na stronie:

http://www.unic.un.org.pl/unic-activities/blekitny-marsz-pokoju-2017/3062

 

Lider SLEG (Szkoły Liderów Edukacji Globalnej)
Izabela Warchoł
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wykaz projektów"