Podsumowanie Tygodnia Edukacji Globalnej


W listopadzie prowadziliśmy w PSP nr 5 w Pionkach projekt „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” pod hasłem „#RazemDlaPokoju”, realizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jako Instytucja Partnerska wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (Projekt 355/2016/M współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP) oraz dodatkowo projekt „Uczymy (się) razem dla pokoju”, realizowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej w roku 2016 za pośrednictwem MSZ RP i Fundacji Civis Polonus (Projekt na licencji Creative Commous Uznanie autorstwa Piotra Sienkiewicza i Julii Sienkiewicz oraz Fundacji Civis Polonus).

W projekcie EG uczestniczyło 160 szkół z 13 województw, 1897 nauczycieli i 37340 uczniów.

W dniach 14-21 listopada 2016 odbył się w naszej szkole TEG. W tym roku przebiegał pod hasłem „#Razem Dla Pokoju”.

Czym jest Tydzień Edukacji Globalnej? TEG jest coroczną międzynarodową inicjatywą, mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży. Ideą TEG jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur. Inicjatywy TEG mają przyczynić się do pobudzenia aktywności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im, w tym kontekście, odpowiedzialność za własne działania. Pod wspólną nazwą Tydzień Edukacji Globalnej kryje się szereg aktywności promujących, wdrażających czy też dopiero inicjujących edukację globalną w poszczególnych państwach członkowskich Rady Europy. Jest to tydzień imprez mających na celu zarówno celebrowanie samej dziedziny edukacji globalnej, jak i popularyzowanie podejmowanych w jej zakresie zagadnień.

„Wszystko sprowadza się naprawdę do tego: całe życie jest ze sobą powiązane. Jesteśmy złapani w sieć wzajemności, z której nie można uciec, włożeni w jeden worek przeznaczenia. Cokolwiek dotyka kogoś bezpośrednio, wpływa na nas pośrednio. Zostaliśmy stworzeni do życia razem z powodu współzależnej konstrukcji rzeczywistości. Czy pomyślałeś kiedyś, że nie możesz wyjść rano do pracy (szkoły) bez bycia zależnym od większości świata? No właśnie, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Skąd pochodzi kawa w Twoim kubku? Skąd się wzięła gąbka? Jakim cudem trafił na Twój stół bananowy jogurt? I zanim skończysz śniadanie, już zależałeś od ponad połowy świata.”

Bożonarodzeniowe kazanie wygłoszone przez Martina Luthera Kinga w 1967 r.

Cyt. za Katarzyną Szeniawską, PAH „Lekcje dla świata”, s. 10.

 

NASZE DZIAŁANIA PROJEKTOWE

 

 

NAUCZYCIELE UCZESTNICZĄCY W PROJEKCIE

 

L.p. Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot
1. WARCHOŁ IZABELA język polski
2. DZIEKAN MONIKA język polski
3. WÓJCIK BARBARA język polski
4. KACA DOROTA nauczanie zintegrowane, plastyka
5. GAŁAN MAREK nauczanie zintegrowane
6. CHMIELNICKA MAŁGORZATA nauczanie zintegrowane
7. BANAŚ WIOLETTA przyroda, wych. do życia w rodzinie
8. ZAMORSKA EWA przyroda
9. LISOWSKA DOROTA plastyka
10. PĘCZEK MARIA religia

 

SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZKĄ

 

16 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie młodzieży z panią Zofią Grygiel, która w interesujący sposób przedstawiła swój pobyt w Boliwii. Prelekcja została przeprowadzona dla dwóch grup uczniów: klasy trzecie (IIIc i IIId ‒ 42 osoby; 4 nauczycieli) i klasy szóste (VIa i VId ‒ 44 osoby; 2 nauczycieli). Spotkanie zostało przyjęte bardzo ciepło i wywołało spore zainteresowanie wśród uczniów, szczególnie informacje dotyczące zwyczajów i obyczajów panujących w Tupizie. Pani Zofia krótko przedstawiła sytuację mieszkańców prezentowanych terenów oraz opowiedziała o zróżnicowaniu kulturowym regionu. Dzieci żywo reagowały na opisy życia boliwijskich dzieci, dań kuchni boliwijskiej, owoców i warzyw, których u nas nie spotkamy. Pobyt pani Zofii w Tupizie ukazywała prezentacja multimedialna, a także liczne rekwizyty. Prelegentka nawiązała dobry kontakt z uczniami. W ostatniej części spotkania chętnie odpowiadała na pytania i zachęcała do podjęcia „przygody życia”, jaką może być wolontariat. Organizowanie takich spotkań jest zasadne, ponieważ uczniowie mają bezpośredni kontakt z inną kulturą i dzięki temu poszerzają swoją wiedzę.

 

WYKAZ TEMATÓW EDUKACJI GLOBALNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI

 

L.p. Temat lekcji Data Klasa Ilość uczniów Nauczyciel
1. „Czyje róże, czyje kolce?” ‒ czyli od produkcji do sprzedaży 21.10.2016 VIc 25 Wioletta Banaś
2. 3.110.2016 VIc 25 Wioletta Banaś
3. 20.10.2016 VId 23 Wioletta Banaś
4. 2.11.2016 VId 23 Wioletta Banaś
5. 20.10.2016 VIa 23 Barbara Wójcik
6. 2.11.2016 VIa 23 Barbara Wójcik
7. „Kierunek Tupiza ‒ podróż do Ameryki Południowej” ‒ spotkanie z wolontariuszką 16.11.2016 IIIc
IIId
42 Zofia Grygiel, Małgorzata Chmielnicka, Teresa
Tkaczyk, Izabela
Warchoł, Marek Gałan
8. 16.11.2016 VIa
VId
44 Zofia Grygiel, Barbara Wójcik, Izabela Warchoł
9. Zapoznanie z Celami dla zrównoważonego rozwoju – Tydzień Edukacji Globalnej. 24.11.2016 IIIc 21 Małgorzata Chmielnicka
10. Omówienie Celów globalnych dla zrównoważonego rozwoju – oglądanie tablic demonstracyjnych. 16.11.2016 IIId 21 Marek Gałan

 

Wychowawcy klas zapoznawali swoich uczniów z informacjami znajdującymi się na tablicach dotyczących Tygodnia Edukacji Globalnej i krótko omawiali je na lekcjach wychowawczych.

Dzięki podjętym działaniom uczniowie rozmawiali o tym, co dzieci mogą zrobić na rzecz pokoju na świecie, rozmawiali na temat prawa dzieci do pokoju na świecie, dyskutowali na temat wielokulturowości i tolerancji, poszerzyli wiedzę o problemach, z jakimi borykają się ludzie żyjący na Globalnym Południu oraz o związkach między Globalnym Południem, a Globalną Północą.

 

Izabela Warchoł
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wykaz projektów"