Programy Wczesnej Profilaktyki – „CUKIERKI” i „DEBATA”


W ramach realizacji projektu „Bezpieczna+” odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne dla uczniów przeprowadzone przez trenerów Centrum Szkoleniowego MARABUT Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucold z Krakowa. Uczniowie klasy IIe mieli możliwość uczestniczyć w programie profilaktycznym „Cukierki”, którego celem jest zapobieganie sytuacjom dysfunkcyjnym dotyczącym zarówno uzależnień jak i przemocy poprzez rozwijanie umiejętności społecznych uczniów. W trakcie 4h spotkania dzieci – po autoprezentacji i ustaleniu zasad pracy grupowej – wysłuchały bajki profilaktycznej, odbyły kilka ciekawych zabaw, a także wykonały pracę plastyczną, którą później analizowały z prowadzącym. Trener przybliżył dzieciom podstawowe informacje na temat środków uzależniających i związanych z nimi zagrożeń, uczył postawy asertywnej oraz samodzielnego i twórczego myślenia. Uczniowie byli zainteresowani, aktywni, chętni do współpracy.

Natomiast dla uczniów klasy Va i Vc przeznaczony był program „Debata”. To program z zakresu profilaktyki alkoholowej, przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa.

 
 

Podstawowe cele programu

Promowanie postawy trzeźwości wśród młodych ludzi;

Kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu;

Uświadomienie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych.

Program ma charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Zajęcia były przeznaczone dla dwóch klas jednocześnie, przez trzy godziny lekcyjne. Scenariusz był o tyle ciekawy, że zawierał rzadki element – pracę nad przekonaniami normatywnymi uczniów. Przebieg spotkania służył przyjrzeniu się zestawowi przekonań normatywnych młodzieży i próbie ich modyfikacji. Program powstał w oparciu o najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne wg Hansena.

W pierwszej części warsztatów uczniowie uzupełnili ankietę dotyczącą spożywania alkoholu i abstynencji. Następnie wskazali straty i korzyści płynące z picia alkoholu. Poprzez rozmowę kierowaną i dramę kolejno eliminowali korzyści, by ostatecznie dojść do wspólnego wniosku, że picie alkoholu to przede wszystkim straty. W trzeciej części dzieci analizowały wyniki ankiety oraz omówiły sposoby, które mogą pomóc osobom uzależniającym wyjść z nałogu.

Piątoklasiści wykazali się zaangażowaniem, aktywnością, odwagą w formułowaniu opinii i przekonań.

Jolanta Majcher, Barbara Wójcik, Ewa Januszewska
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wykaz projektów"