Pielgrzymka uczniów PSP nr 5 na Jasną Górę
 

"Szkoła jest dla wszystkich - nauczycieli i uczniów - wspólnotą, rodziną wychowawczą, w której każdy młody człowiek spotyka się z szacunkiem niezależnie od swoich zdolności i możliwości intelektualnych, jako, że nie można ich uważać za jedyne bogactwo osoby."

Jan Paweł II

    6 października 2005 roku odbyła się V pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Nasza szkoła uczestniczyła w niej po raz trzeci. Do Częstochowy przybyło ok. 10 tys. dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z 212 szkół z całej Polski. Do Rodziny należy obecnie 440 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

    Zaraz po przyjeździe wszyscy otrzymaliśmy plakietki uczestników pielgrzymki. Następnie poczet sztandarowy naszej szkoły udał się na Wały, a pozostali na Błonia, aby tam uczestniczyć w Mszy świętej koncelebrowanej przez ks. biskupa A. Odzimka oraz ks. biskupa A. Długosza. Uczestniczyło w niej 167 pocztów sztandarowych szkół ( w tym 29 z Mazowsza). Służbę liturgiczną ołtarza stanowiła młodzież z Gimnazjum nr 1 w Sejnach oraz Zespół Szkół nr 2 w Działdowie. Mszę uświetnił program młodzieży z Publicznego Gimnazjum nr 145 w Warszawie oraz Gimnazjum w Milówce. W czasie homilii wygłoszonej przez ks. biskupa A. Długosza wielokrotnie wspominany był zmarły w tym roku papież.

    Pod koniec Mszy świętej został odczytany akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski oraz list do Ojca Świętego Benedykta XVI z prośbą o rychłą beatyfikację naszego patrona. Prośba Jana Pawła II o modlitwę za Niego wypowiedziana w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas ostatniej pielgrzymki w Polsce oraz krótkie wystąpienie ks. biskupa A. Odzimka zakończyło Mszę świętą.

    Następnie udaliśmy się do kaplicy, w której znajduje się święty obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, aby pomodlić się i przejść dookoła cudownego obrazu. Potem nastąpił czas wolny. Spędziliśmy go głównie kupując pamiątki. Po zakupach obejrzeliśmy koncert zespołu "Siewcy Lednicy", który dedykowany był w szczególności Janowi Pawłowi II. Niestety, czas naglił i o 16.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Do Pionek wróciliśmy ok. godz. 21.00 zmęczeni, ale szczęśliwi z uczestnictwa w tak wspaniałej pielgrzymce.

Katarzyna Gordat. kl. VI b


Kącik Patrona | Papież w szkole