Wielkie, Historyczne Wydarzenie.
PSP Nr5 w Pionkach ma Patrona.

    Znów doświadczyliśmy ogromnego wzruszenia. Nie było ono jednak porównywalne z poprzednimi, czyli otwarciem dodatkowych pomieszczeń szkoły lub oddaniem do użytku hali sportowej. To wydarzenie utkwi w naszej pamięci na zawsze.
    16 października 2003r., w dziewiątym roku funkcjonowania szkoły odbyła się piękna uroczystość - nadanie naszej placówce imienia najwybitniejszego Polaka- Papieża Jana Pawła II. Już dzień wcześniej, na sesji Rady Miejskiej w Pionkach, radni podjęli uchwałę o nadaniu szkole imienia. Także tego dnia w kościele NMP w Pionkach odbył się koncert z okazji 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II, w wykonaniu zespołu z Szydłowca "Pol-Orffa". Oficjalne uroczystości miały miejsce właśnie 16 października, a rozpoczęły się od Mszy Św. w intencji szkoły, z udziałem Bp. Zygmunta Zimowskiego, który dokonał poświęcenia sztandaru szkoły, ufundowanego przez Radę Pedagogiczną PSP Nr 5 w Pionkach.

    Po Mszy Św., wszyscy przeszli ulicami miasta do budynku szkoły. Pochód ów, wyglądał majestatycznie: orkiestra, poczet sztandarowy PSP Nr 5, poczty towarzyszące z innych szkół i organizacji pionkowskich, licznie zgromadzeni goście, sponsorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

    Na uroczystą akademię przybyli: Biskup Ziemi Radomskiem - Zygmunt Zimowski, Burmistrz Miasta Pionki - Marek Janeczek, Przewodniczący Rady Miasta Pionki - Dariusz Dolega oraz radni Miasta Pionki, przedstawicielka Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty - wizytator Maria Kończyk, honorowy obywatel Pionek - o. Efrem Osiadły jako przedstawiciel Społecznego Komitetu Upamiętnienia Pontyfikatu Jana Pawła II, ks. Dziekan dekanatu pionkowskiego - Stanisław Bujnowski, ks. proboszcz parafii NMP - Leon Czerwiński, ks. proboszcz parafii Św. Maksymiliana - Bogdan Przysucha, ks. prof. Henryk Wójtowicz, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu - Bogusława Sułek, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz placówek pedagogicznych z terenu miasta i gminy Pionki, dyrektorzy szkół noszących imię Jana Pawła II z naszego regionu. Przybyli również przedstawiciele pionkowskich instytucji i organizacji współpracujących i zaprzyjaźnionych ze szkołą, a także liczni sponsorzy.

    Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkolnego, który przekazany został przez Nauczycielski Poczet Sztandarowy na ręce społeczności uczniowskiej. Sztandar z jednej strony ma wyszyty wizerunek Jana Pawła II w geście błogosławieństwa, a na drugiej stronie widnieje tarcza podzielona na trzy pola zawierające: godło papieskie, godło Polski i insygnia szkolne.

    Kolejny punkt uroczystości stanowiły przemówienia, gratulacje i podziękowania. Kolejno głos zabrali: dyrektor naszej szkoły - Wojciech Banaś, Biskup Zygmunt Zimowski, Przewodniczący RM - Dariusz Dolega, Burmistrz Miasta Pionki - Marek Janeczek, wizytator Maria Kończyk, o. Efrem Osiadły, ks. prof. Henryk Wójtowicz, Przewodniczący Rady Rodziców - Janusz Bąk oraz siostra Natalia Lorek.
    W części artystycznej mieliśmy możliwość obejrzenia występów uczniów naszej szkoły. Liczne występy recytatorskie, występ połączonego chóru uczniów PSP Nr 5 i chóru PG Nr 1 w Pionkach. Całość spektaklu prezentującego życie Jana Pawła II wzbogacona została piękną oprawą muzyczną i multimedialną prezentacją obrazów z życia papieża.

    Po akademii wszyscy przeszli do głównego holu szkoły, gdzie poświęcono i odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą patronowi.

    Na zakończenie goście mieli możliwość zwiedzania obiektu szkoły oraz obejrzenia wystaw papieskich przygotawanych przez naszych uczniów i nauczycieli.
    Nieoficjalną częśc uroczystości stanowił skromny poczęstunek dla wszystkich zaproszonych gości.
    Z okazji nadania imienia szkole, została wydana Gazetka Szkolna Nr 30, a także wkładka do dwutygodnika samorządowego "Nad Zagożdżonką", zaś w kolejnym numerze pionkowskiej gazety lokalnej ukazał się artykuł obszernie opisujący to wielkie - a dla nas historyczne - wydarzenie.


Kącik Patrona | Papież w szkole