[papiez]

Uroczysta Msza święta z okazji kanonizacji

Patrona Szkoły - Świętego Jana Pawła II


„Wszyscy jesteśmy do świętości powołani […],
sobie i innym winniśmy proponować ideał świętości, jako cel, który mamy osiągnąć”
– Święty Jan Paweł II.

 

Dnia 18 maja 2014 r. Społeczność Szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II uczestniczyła w uroczystej Mszy świętej, w czasie której dziękowała za kanonizację Patrona Szkoły.

18 maja, to dzień szczególny, 94 Rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. We Mszy świętej, z udziałem sztandaru szkoły, uczestniczyli: Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 – Pani Joanna Ewa Klich i Pani Katarzyna Stolarska, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie z rodzicami i opiekunami. Zgromadzeni licznie na Mszy świętej celebrowanej przez Ks. Proboszcza Leona Czerwińskiego, wszyscy modlili się, aby (szczególnie) społeczność szkolna PSP nr 5, jak najczęściej wzorowała się na mądrości, pobożności, poświęceniu i wytrwałości Swego Patrona.

Recytatorzy przytoczyli, tak ważne dla nich, PRAWA DZIECKA WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II:

Uczniowie przypomnieli, że Święty Jan Paweł II posiadał szczególny charyzmat i umiejętność komunikowania się z młodymi. Zawsze miał dla nich czas, uśmiech, serdeczny uścisk. Mówił do młodych nie tylko słowami, ale całym sobą, swoim uśmiechem, swoimi gestami, które na zawsze pozostaną w pamięci.

Mszę świętą uświetnił śpiew dziewcząt z klas IVa i IVb, przygotowanych przez panią Marię Pęczek, piękna recytacja w wykonaniu Wiktorii Cibor z kl. VIc, Zuzanny Rdzanek z kl. Va, Igi Fliszkiewicz z kl. VIc, pieśń „AVE MARYJA” wykonana przez solistkę Amelię Nojek z kl. IVb przygotowaną przez panią Annę Kuczmerę oraz gra na skrzypcach w wykonaniu Roksany Cibor z kl. IIb.

„Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta,
rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat” – Święty Jan Paweł II

Maria Pęczek
Kącik Patrona | Papież w szkole