X Dzień Papieski

    W niedzielę 24 października 2010 roku, po raz dziesiąty spotkaliśmy się na uroczystej mszy świętej w kościele NMP Królowej Polski na obchodach X Dnia Papieskiego. Wydarzenie to odbywało się w całej Polsce pod hasłem "Jan Paweł II - odwaga świętości". Sam papież nie bał się jawnego dążenia do świętości osobistej, czynił to zwyczajnie, prosto i niezwykle konsekwentnie. Na mszy modliliśmy się o rychłą beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego, Jana Pawła II - naszego Wielkiego Rodaka. Jednocześnie przez modlitwę wyrażaliśmy wdzięczność za 15 lat istnienia naszej szkoły, której patronem jest właśnie Jan Paweł II. PSP nr 5 promuje to, co dobre. Dobry uczynek, to nie tylko otwarcie do ludzi, ale przede wszystkim budowanie w sobie i rozsiewanie wokoło bardzo pozytywnej energii, która jest zalążkiem wszystkiego, co dobre. Ponieważ to parafia, pod której opieką jest nasza społeczność szkolna, złożyliśmy również serdeczne podziękowania proboszczowi ks. kanonikowi, Leonowi Czerwińskiemu, dziękując za wieloletnie wsparcie, szczególnie duchowe. Przekazaliśmy kwiaty wraz z pamiątkowymi zdjęciami z nadania naszej placówce imienia Jana Pawła II. Uroczystą mszę pięknymi pieśniami umilał oczywiście chór szkolny - "A Vista".

Izabela Warchoł
 

Kącik Patrona | Papież w szkole