Łańcuch-na-choinkę
Jana Pawła II

    W dniach od piątku 3-12-2004r do poniedziałku 13-12-2004r zorganizowaliśmy akcję - "Łańcuch na choinkę Jana Pawła II". W tym czasie zadaniem każdej klasy naszej szkoły i każdego nauczyciela było przygotowanie fragmentu łańcucha choinkowego przeznaczonego na choinkę papieża.
    Zespoły klasowe przygotowywały swój łańcuch pod opieką nauczyciela wychowawcy na lekcji wychowawczej. Przygotowany łańcuch z nie zamkniętym ostatnim ogniwem nauczyciela, dostarczał wychowawca do połączenia w jedną całość z łańcuchami innych klas do świetlicy szkolnej. Po tygodniu zadanie zostało wykonane. Po połączeniu wszystkich elementów okazało się, że nasz łańcuch składał się z 645 ogniw i rozciągał się na długości 22,5 m.
    Cechą szczególną naszego łańcucha jest to, że każde jego ogniwo jest unikalne przez zawarty w jego wnętrzu podpis. Każdy uczeń umieścił we wnętrzu swojego ogniwa własne imię i nazwisko, symbol klasy i rok wykonania. Nauczyciel wychowawca umieścił wewnątrz ogniwa własne imię i nazwisko oraz napis "wychowawca klasy " wraz z oznaczeniem klasy. W ten sposób uzyskaliśmy symboliczny łańcuch łączący wszystkich uczniów naszej szkoły poprzez wychowawców i nauczycieli. Praca nad łańcuchem stała się również okazją do przybliżenia atmosfery nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz mobilizacji uczniów i nauczycieli do wspólnego działania w drodze do wyznaczonego celu.
    Łańcuch po połączeniu został zapakowany i wraz z życzeniami świątecznymi wysłany do Ojca Świętego.

Ostatnie chwile pracy nad łańcuchem choinkowym.

Mamy nadzieję, że nasz skromny łańcuszek choinkowy cało dotrze do stolicy apostolskiej i ozdobi jedno ze świątecznych drzewek Watykanu.

prace nad łańcuchem koordynowali:
L. Czyżewska, A. List, M. Warchoł

Kącik Patrona | Papież w szkole