„Życie i pasje Jana Pawła II”


Szkolny Konkurs Plastyczny i Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły

„Świat bez sztuki naraża się na to,
że będzie światem zamkniętym na miłość…”.


Jan Paweł II

 

W maju 2018 r., jak co roku, w PSP nr 5 w Pionkach odbyły się konkursy o Patronie Szkoły.

Rok 2018 jest dla naszej społeczności szkolnej rokiem szczególnym, ponieważ obchodzimy XV-lecie nadania szkole imienia Jana Pawła II.

W konkursie plastycznym, w trzech kategoriach wiekowych, wzięli udział uczniowie ze wszystkich klas. Konkurs wiedzy przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych i skierowany był do uczniów od klas IV-tych do klasy III gimnazjum.

Oto zwycięzcy:

Konkurs plastyczny

Klasy 0-III

Klasy IV-VI

Klasy VII oraz II i III gimnazjum

Konkurs wiedzy

Klasy IV–VI

Klasy VII oraz II i III gimnazjum

 

Podczas apelu szkolnego pani Dyrektor Marzena Murawska uroczyście wręczyła zwycięzcom dyplomy i nagrody. Każdy zwycięzca otrzymał dodatkowo pochwałę Dyrektora Szkoły.

Włączając się w obchody Jubileuszu, uczniowie stanęli na wysokości zadania. Z najlepszych prac plastycznych przy Kąciku Patrona została wykonana wystawa, która zdobić będzie naszą szkołę.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!!!

Maria Pęczek, Teresa Tkaczyk, Dorota Lisowska, Agnieszka Lis
Kącik Patrona | Papież w szkole