VI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
poświęcony poezji Jana Pawła II

    Konkurs odbył się 21 maja 2009 roku. Uczestniczyło w nim 20 recytatorów z klas IV-VI szkół podstawowych i z gimnazjum. Przed rozpoczęciem konkursu wszyscy wysłuchali z magnetofonu pieśni z oratorium P. Rubika "Tu es Petrus". Podczas konkursu uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom przygotowanych recytacji i wykazali wspaniałą interpretację, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.

Jury w składzie:

 • Barbara Wójcik
 • Izabela Warchoł
 • Małgorzata Wojtaszewska

Po przesłuchaniu wszystkich uczniów prezentujących się w dwóch koncertach, postanowiło przyznać:

w kategorii dla klas IV- VI

 • I miejsce - Natalia Sekuła (PSP nr 5)
 • II miejsce - Aleksandra Machniak (PSP nr 5)
 • III miejsce - Aleksandra Warchoł (PSP nr 2)
 • wyróżnienie - Adrianna Zawadzka (PSP nr 1)

w kategorii dla klas gimnazjalnych

 • I miejsce - Anna Pindakiewicz (PG nr 2)
 • II miejsce - Magdalena Murawska (PG nr 2)
 • III miejsce - Karolina Wachnik (PG nr 1)
 • wyróżnienie - Mateusz Sztobryn (PG nr 2)

    Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, opiekunowie listy gratulacyjne za propagowanie wiedzy religijno-literackiej i przygotowanie uczniów.
    W trakcie obrad Jury recytatorzy zostali poczęstowani smacznymi pączkami i napojami sponsorowanymi przez Pana Mariusza Cubalę, któremu serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy

  Barbara Wójcik
  Małgorzata Wojtaszewska
  Izabela Warchoł

Kącik Patrona | Papież w szkole | Dni Patrona