XVI Ogólnopolska Pielgrzymka
 Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę


(13 października 2016 r.)
„Pozostańcie wierni… dziedzictwu!
Przekażcie je następnym pokoleniom.”
[Logo Rodziny Szkół Papieskich]
Jan Paweł II  

 

W tym roku pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”. Uczestnikami byli uczniowie klas III-VI, nauczyciele i przedstawiciele Rady Rodziców.

Wyruszyliśmy do Częstochowy wczesnym rankiem, aby za wstawiennictwem Matki Bożej obecnej w Jasnogórskim Wizerunku modlić się w intencjach Ojca Świętego Franciszka, dziękować za pontyfikat świętego Jana Pawła II, prosić o miłosierdzie dla siebie, każdego człowieka i całego świata.

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia dziękowaliśmy w imieniu całej społeczności PSP nr 5 w Pionkach za Światowe Dni Młodzieży w Polsce, modliliśmy się o błogosławione owoce przesłania, które po spotkaniu z młodymi pozostawił nam papież Franciszek.

Głównym punktem pielgrzymki była uroczysta Msza Święta, która rozpoczęła się o godzinie 11.00 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika, następnie modlitwa różańcowa, odczytanie Aktu Zawierzenia Matce Bożej oraz listu do Ojca Świętego Franciszka.

We Mszy Świętej wzięło udział ponad 20 tysięcy pielgrzymów, reprezentowanych przez dyrektorów, nauczycieli, katechetów, księży, uczniów, rodziców i opiekunów z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych rozsianych po całej Polsce, a także poza granicami naszego kraju.

Po zakończeniu Mszy Świętej modliliśmy się w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, zawierzając Jej siebie, nasze rodziny, społeczność naszej szkoły i wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Mieliśmy też okazję zwiedzić Muzeum Ojca Klemensa Augustyna Kordeckiego – obrońcy Jasnej Góry oraz podziwiać „współczesną” Drogę Krzyżową – wzruszające malowidło Jerzego Dudy Gracza.

Każdy pielgrzym otrzymał na pamiątkę znaczek pielgrzymkowy, śpiewnik oraz dziesiątek różańca poświęcony przez Biskupa, a nauczyciele dodatkowo książkę „Bądźcie świadkami i apostołami Chrystusa” ufundowaną przez Radę Szkół Katolickich.

Pielgrzymka na Jasną Górę umocniła naszą wiarę i rozbudziła pragnienie czynienia uczynków miłosierdzia, do których zachęcał nasz Patron Jan Paweł II.

Maria Pęczek, Paulina Hrostek, ks. Grzegorz Wrzochal
Kącik Patrona | Papież w szkole