VII Ogólnopolski Dzień Papieski

    4 października 2007 udaliśmy się na pielgrzymkę na Jasną Górę. O godz. 500 odjeżdżaliśmy spod szkoły trochę jeszcze zaspani. Tego dnia Częstochowa oczekiwała pielgrzymów ze wszystkich szkół noszących imię Sługi Bożego Papieża Polaka Jana Pawła II - to dzień spotkania Rodziny Szkół Papieskich. Na miejsce dotarliśmy około 930. Parking wypełniony był niemal po brzegi, ale i dla nas miejsce się znalazło - bowiem jak się okazało, przyjechali przedstawiciele prawie 600 placówek (jednego przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szkół wyższych rozsianych po całej Polsce, a także szkoły z zagranicy), czyli blisko 20000 pielgrzymów. O 1100 rozpoczęła się Msza Św. z udziałem pocztów sztandarowych pod przewodnictwem naszego duszpasterza, Księdza Biskupa Zygmunta Zimowskiego, następnie modlitwa Anioł Pański, odczytanie Aktu Zawierzenia Matce Bożej oraz listu do Ojca Świętego Benedykta XVI. Każdy z nas otrzymał pamiątkowe obrazki z Hymnem Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i jasnogórski breloczek. Szkołom podarowane zostały niezwykłe obrazy zawierające relikwie ze skrawkami sutanny naszego Patrona - ofiarowane Rodzinie Szkół przez JE Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza oraz gwoździe do sztandarów, które poświęcił 14 lipca 2007 r. przy grobie naszego Patrona sługi Bożego Jana Pawła II o. Marek Inglot SJ Dziekan Wydziału Historii Kościoła Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Pielgrzymka ta poświęcona była modlitwom w intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI o rychłą beatyfikację Jana Pawła II, jak również prośbom do Boga o poszanowanie godności człowieka w naszej Ojczyźnie i na świecie - bowiem tegoroczne hasło obchodów VII Dnia Papieskiego brzmi: "Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka". O godz. 1400 odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół w Auli Jana Pawła II, a potem koncert zespołu "40 i 30 na 70". Pielgrzymka wywarła na nas cudowne wrażenia, wspólne spotkanie na Jasnej Górze umocniło naszą wiarę i rozbudziło pragnienia do niesienia dobra, które uosabiał nasz Patron Jan Paweł II. W podniosłej atmosferze, zadowoleni, choć bardzo zmęczeni, powróciliśmy do Pionek na godz. 2100.

Uczniowie i nauczyciele
PSP nr 5 w Pionkach
im. Jana Pawła II

Tutaj możesz pobrać skompesowany plik (9,51MB)
pokazu PowerPoint na temat wyjazdu - przygotowany przez p. B. Jaśkiewicz.


Kącik Patrona | Papież w szkole