XVI Dzień Papieski


„Bądźcie świadkami miłosierdzia”

„Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”

(Mt 5, 7)

 

Jednym z głównych wymiarów pontyfikatu świętego Jana Pawła II było ukazywanie zarówno Kościołowi jak i światu Boga, który jest bogaty w miłosierdzie.

Dlatego też Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję, iż XVI Dzień Papieski będzie obchodzony pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego nawiązuje do słów Jana Pawła II z pielgrzymki do Polski w sierpniu 2002 roku. Wówczas papież podczas konsekracji bazyliki Bożego Miłosierdzia na krakowskich Łagiewnikach powiedział: „Bądźcie świadkami Bożego Miłosierdzia”. Papież poszedł krok dalej, mówiąc: „Bądźcie apostołami miłosierdzia”. „Chodzi o to, żeby nie tylko mówić o Bożym Miłosierdziu, nie tylko je wypraszać, ale żeby całym swoim życiem czynić uczynki miłosierdzia.”

Społeczność PSP nr 5 im. Jana Pawła II, jak co roku, aktywnie włączyła się w obchody Dnia Papieskiego.

Dnia 9 października 2016 r. o godz. 11.00 w kościele p.w. N.M.P. Królowej Polski w Pionkach odbyła się uroczysta Msza Święta, w czasie której mogliśmy na nowo przeżyć „spotkanie” z Janem Pawłem II.

Proboszcz naszej parafii, ks. kanonik Leon Czerwiński, odprawił Mszę Świętą w intencji społeczności PSP nr 5, pamiętając o zmarłych uczniach, nauczycielach i pracownikach szkoły. Msza Święta rozpoczęła się odśpiewaniem „Barki” – ukochanej pieśni Ojca Świętego.

W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyli: dyrekcja szkoły, na czele z panią dyrektor Marzeną Murawską, nauczyciele oraz licznie przybyli uczniowie z rodzicami, opiekunami i bliskimi, aby włączyć się w przeżycia XVI Dnia Papieskiego.

Po zakończeniu Mszy Świętej pani dyrektor Marzena Murawska podziękowała księdzu Proboszczowi za modlitwę w intencji społeczności szkolnej oraz przybyłym licznie uczniom i ich opiekunom za obecność w tym ważnym wydarzeniu.

Na zakończenie wysłuchaliśmy krótkiego montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Każdy z nas potrzebuje miłosierdzia – to znaczy pomocy, dobrego słowa, uśmiechu, modlitwy, przebaczenia… Miłosierdzie, to nie tylko wzruszenie się czy litość.

Miłosierdzie ma oczy, by widzieć. Uszy – by słyszeć; Ręce – by pomagać. Miłosierdzie musi się objawiać w naszym zwyczajnym, codziennym życiu – w rodzinie, szkole, w miejscu pracy.

Tegoroczne hasło XVI Dnia Papieskiego jest dla każdego wezwaniem, aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i miłość. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.

 

Bądźmy świadkami miłosierdzia!

Maria Pęczek
Kącik Patrona | Papież w szkole