XV Dzień Papieski


„Jan Paweł II – Patron Rodziny”

"Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, szczególną, jedyną i niepowtarzalną. Rodzina jest tą drogą, od której człowiek nie może się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem."

Jan Paweł II „List do rodzin” – rok 1994.

 

Ideą Dnia Papieskiego jest przypominanie i rozpowszechnianie niezwykle bogatej treści nauczania Papieża Polaka.

Dnia 11 października 2015 r. o godz. 12:15 w kościele pod wezwaniem N.M.P. Królowej Polski w Pionkach odbyła się uroczysta Msza Święta, w czasie której mogliśmy na nowo przeżyć „spotkanie” z Janem Pawłem II pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”.

Społeczność PSP nr 5 im. Jana Pawła II, jak co roku, aktywnie włączyła się w obchody Dnia Papieskiego.

Proboszcz naszej parafii, ks. kanonik Leon Czerwiński, odprawił Mszę Świętą w intencji społeczności PSP nr 5, pamiętając o zmarłych nauczycielach, uczniach i pracownikach naszej szkoły. Liturgię ubogacili swoim słowem, recytacją i śpiewem uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.

W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyli: dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz licznie przybyli uczniowie z rodzicami, opiekunami i bliskimi, aby dziękować za Patrona Szkoły – Świętego Jana Pawła II.

Na koniec, Pani Dyrektor Marzena Murawska serdecznie podziękowała za wspólną modlitwę księżom i wszystkim wiernym, a uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny.

Podczas śpiewania pieśni „Abba Ojcze” dzieci machały żółto-białymi chorągiewkami, dając wyraz, że pamiętają przesłania Ojca Świętego:

„Wy jesteście przyszłością świata!!!

Wy jesteście nadzieją Kościoła!!!

Wy jesteście moją Nadzieją!!!”

Jesteśmy dumni, że Jan Paweł II jest Patronem naszej szkolnej społeczności.

Nad przebiegiem uroczystości czuwały: Maria Pęczek, Anna Kuczmera, Agnieszka Malinowska.

Agnieszka Malinowska
Kącik Patrona | Papież w szkole