XIV Dzień Papieski


„Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”

[gołąb] „Pośród niesnasków – Pan Bóg uderza
w ogromny dzwon,
dla Słowiańskiego oto papieża
otwarty tron…”
[gołąb]
  Juliusz Słowacki  

 

Ideą Dnia Papieskiego jest przypominanie i rozpowszechnianie niezwykle bogatej treści nauczania Papieża Polaka, rozważanego zwykle pod względem konkretnego hasła.

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski tegoroczny Dzień Papieski obchodzony był 12 października pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!”.

Społeczność PSP nr 5 im. Jana Pawła II, jak co roku, aktywnie włączyła się w obchody Dnia Papieskiego.

Dnia 19 października 2014 r. o godz. 11.00 w kościele pod wezwaniem N.M.P. Królowej Polski w Pionkach odbyła się uroczysta msza święta, w czasie której mogliśmy na nowo przeżyć „spotkanie” z Janem Pawłem II.

Msza święta rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem Hymnu Rodziny Szkół Papieskich.

Proboszcz naszej parafii, ks. kanonik Leon Czerwiński, odprawił mszę świętą w intencji społeczności PSP nr 5, pamiętając o zmarłych nauczycielach: Janinie Zawadziak, Beacie Matczak, Marii Książek, Bożenie Janczyk; uczniach: Konradzie Alocie, Klaudii Michalskiej, Adamie Olszewskim; pracownikach szkoły: Stanisławie Tomali, Jerzym Żarłoku.

W czasie mszy świętej nauczycielka naszej szkoły, pani Izabela Warchoł, zapoznała wszystkich obecnych z ideą i hasłem XIV Dnia Papieskiego, po czym wysłuchaliśmy recytacji wierszy Jana Pawła II: „Nad Twoją białą mogiłą” – w wykonaniu Emilii Koziej uczennicy kl. Ie i „Rysopis człowieka” – w wykonaniu Bożeny Monkosy uczennicy kl. IIa.

Mszę świętą uświetnił śpiew dzieci z kl. IIIa, IIIb, IIIc, IVa, Va, Vb, którym akompaniowała pani Anna Kuczmera, piękna gra na skrzypcach w wykonaniu Andżeliki Korcz uczennicy kl. VIc oraz recytacja utworu Juliusza Słowackiego w wykonaniu Zuzanny Rdzanek uczennicy kl. VIa.

„Wystarczyła ci sutanna uboga
i ubogi wystarczył ci ślub,
bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga
i wiedziałeś, co Tobie dał Bóg”.

W uroczystej mszy świętej uczestniczyli: dyrekcja szkoły, na czele z panią dyrektor Joanną Ewą Klich; nauczyciele oraz licznie przybyli uczniowie z rodzicami, opiekunami i bliskimi, aby dziękować za Patrona Szkoły – Świętego Jana Pawła II.

Udział we Mszy świętej uczniowie zakończyli odśpiewaniem pieśni „Abba – Ojcze”, w czasie której powiewały żółto–białe chorągiewki.

XIV Dzień Papieski pozwolił na nowo przypomnieć i rozpowszechnić nauczanie Jana Pawła II.

Nad przebiegiem uroczystości czuwały: Maria Pęczek, Agnieszka Malinowska.

Maria Pęczek
Kącik Patrona | Papież w szkole