XIII Dzień Papieski

Jan Paweł II - Papież Dialogu

Wy musicie od siebie wymagać
Choćby inni nie wymagali
Musicie trwać w dobrym stale
Choćby inni nie trwali
Musicie umieć wybaczać
Tym, co są wobec was winni
Musicie pilnie strzec wiary
I przekazywać ją innym…

 

Tegoroczny XIII Dzień Papieski obchodzony był 13 października i przebiegał pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież Dialogu”.

Dnia 20 października 2013 r. o godz. 12.15 w kościele p.w. NMP Królowej Polski w Pionkach odprawiona została Msza święta kontynuująca obchody Dnia Papieskiego w PSP nr5 w Pionkach.

Msza święta z udziałem sztandaru PSP nr 5 im. Jana Pawła II oraz sztandaru PG nr 1 im. Jana Kochanowskiegoh celebrowana była przez proboszcza naszej parafii ks. kanonika Leona Czerwińskiego.
Zaproszona społeczność szkolna wraz z rodzicami i bliskimi licznie zgromadziła się na Mszy świętej radośnie dziękując za Patrona szkoły Błogosławionego Jana Pawła II.

Papież był człowiekiem dialogu, był otwarty na świat innych religii i ludzi niewierzących. Nieraz ten dialog budził u niektórych znak zapytania: czy tak wolno?... Ale dialog, to nie jest nachalne narzucanie swoich poglądów, ale propozycja z zastrzeżeniem „jeśli chcesz…”.

Na ogromną rolę dialogu między ludźmi zwróciła uwagę w swoim przemówieniu pani dyrektor Joanna Ewa Klich. Mówiła o potrzebie dialogu na różnych płaszczyznach życia społecznego, szczególnie zaś życia społecznego w szkole. Podkreśliła, że wzorem dialogu był Jan Paweł II patron naszej szkoły.

Błogosławiony Jan Paweł II był mistrzem dialogu. Nie tylko w sensie teoretycznym. Jego pouczające słowa o tym zagadnieniu zyskiwały niezwykłą siłę oddziaływania poprzez prezentowaną przez Papieża unikalną postawę w kontakcie z drugim człowiekiem. Cechował ją niezwykły wręcz szacunek do tego „innego”, z którym się spotykał, budowany na respektowaniu jego ludzkiej godności.

Mszę świętą uświetniła recytacja pięknych wierszy oraz śpiew ulubionych przez Ojca Świętego pieśni: „Barki”, „Abba, Ojcze…”.

Uczniowie podkreślili uroczysty charakter Mszy świętej żółto–białymi chorągiewkami, które powiewały podczas śpiewu. Obecni na Mszy świętej mieli także okazję wsłuchać się w fragment przemówienia Ojca Świętego dotyczący dialogu.

XIII Dzień Papieski, rozpoczynający przygotowania do kanonizacji naszego Patrona, która odbędzie się 27 kwietnia 2014 r., pozwolił nam przeżyć na nowo spotkanie z Błogosławionym Janem Pawłem II.

Maria Pęczek
Kącik Patrona | Papież w szkole