XI Dzień Papieski - 09.X.2011 r.

 
My, Jana Pawła uczniowie,
słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać,
pomagać ludziom i wciąż pamiętać
Twoje słowa...

    9 października 2011 r. społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pionkach zgromadziła się w kościele NMP Królowej Polski. Na niedzielnej Eucharystii wspólnie przeżywaliśmy już XI Dzień Papieski, ale pierwszy z błogosławionym Janem Pawłem II. Wszyscy uważali Go za człowieka modlitwy. To przecież wiara i modlitwa doprowadziły Jana Pawła II do prawdziwie Chrystusowego stylu pochylania się nad każdym spotkanym człowiekiem. Ten współczesny świadek Ewangelii niejednokrotnie nas zawstydza pięknem swojego człowieczeństwa i zmusza do refleksji nad własnym życiem.
    Licznie przybyli na uroczystą mszę świętą: uczniowie wraz z rodzicami, dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne, dziękowali za dar Wielkiego Polaka. Radość jest tym większa, gdyż błogosławiony Jan Paweł II to Patron i duchowy opiekun społeczności PSP nr 5 w Pionkach.
    Oprawę liturgiczną uroczystej mszy św. przygotowali uczniowie klas VIc i IIa. Muzyką i śpiewem ubogacił liturgię chór "A Vista" pod kierunkiem p. Anny Kuczmery. Nie mogło także w tym dniu zabraknąć ulubionej pieśni błogosławionego Jana Pawła II - Barki wykonanej na skrzypcach przez uczennicę kl. VIb.

Anna Rudnikowska
 
       

Kącik Patrona | Papież w szkole