Jan Paweł II - Papież Wolności

    Tegoroczny Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem: "Jana Paweł II - Papież Wolności". Dzień Papieski jest przede wszystkim dniem duchowej łączności z Ojcem Świętym i modlitwy w Jego intencji. We wszystkich parafiach całej Polski ten dzień poświęcony jest Ojcu Świętemu.
    "Ciągle uczymy się Jana Pawła II" - mówił Prymas Polski, kardynał Józef Glemp w orędziu na IX Dzień Papieski - "Potrzebujemy ludzi rzetelnych, solidnych, opartych o zasady prawdziwe".
    Społeczność szkolna PSP Nr 5 w Pionkach, również włączyła się w obchody tego dnia. 18 października 2009 r. o godz. 1215, odbyła się uroczysta Msza Święta, w której wzięli udział uczniowie i pracownicy szkoły. Każdy Dzień Papieski jest dla naszej szkoły jednocześnie świętem i rocznicą nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II. W tym roku obchodziliśmy VI rocznicę tego ważnego wydarzenia. Mszę Świętą uświetnił występ chóru szkolnego "A Vista", zaś wspomnienie literackie o Janie Pawle II i recytacja wierszy Ojca Świętego przez uczniów naszej szkoły, pozwoliły na głębszą refleksję i przeżycie tego ważnego dla nas dnia.

"(...) On rozda miłość
jak dziś mocarze rozdają broń
sakramentalną moc on pokaże
świat wziąwszy w dłoń."
   

Kącik Patrona | Papież w szkole