88 ROCZNICA URODZIN PATRONA SZKOŁY

    Rocznica urodzin Papieża, Jana Pawła II (18 maja) to święto dla społeczności PSP Nr 5. Ten wielki człowiek to przecież patron naszej szkoły. W związku z tym wydarzeniem Samorząd Uczniowski przygotował montaż słowny przypominający sylwetkę Ojca Świętego. W podniosłym nastroju uczennice recytowały utwory o Papieżu i wspomniały zebranym o jego życiu i twórczości. Akademię uświetnił występ chóru A' Vista, który przepięknie wykonał kilka utworów, w tym ulubioną pieśń naszego patrona - "Barkę". Na koniec uroczystości społeczność uczniowska wraz z nauczycielami przy akompaniamencie pani Anny Kuczery i chóru odśpiewała "Hymn papieski". W trakcie występu niejednej osobie zakręciła się łza w oku, a pamięć przywoływała obrazy z życia Papieża, w szczególności moment wyboru tego wspaniałego człowieka na Stolicę Piotrową i najsmutniejsze wydarzenie - śmierć ukochanego Jana Pawła II.
    Ostatnim momentem obchodów rocznicy urodzin papieża Polaka było złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej Ojca Świętego i zapalenie zniczy.
    Montaż słowno-muzyczny uroczystości przygotowały i czuwały nad jego sprawnym przebiegiem panie Monika Dziekan i Anna Kuczmera.
    Korzystając z uroczystości i zgromadzenia całej społeczności szkolnej na apelu, uczniowie złożyli życzenia i obdarowali kwiatami pielęgniarkę szkolną - panią Urszulę Zawłocką (z okazji Dnia Pielęgniarki - 12 maja), a dyrektor szkoły wraz z nauczycielami wręczył uczniom dyplomy i nagrody za wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych.


Kącik Patrona | Papież w szkole