"JAN PAWEŁ II - obrońca godności człowieka"
VII Dzień Papieski w PSP Nr 5

    Dzień Papieski to czas, w którym powinniśmy dostrzec wokół nas ludzi potrzebujących.
Bp Zygmunt Zimowski zachęcił, abyśmy Dzień Papieski przeżyli zapatrzeni w duchowy testament, który nam pozostawił sługa Boży Jan Paweł II. - Ten dzień będzie spotkaniem z całym dorobkiem naszego papieża-Rodaka, ale również wielką modlitwą o Jego rychłą beatyfikację - powiedział biskup radomski.
Mamy nadzieję, że Dzień Papieski odnowi serca wszystkich Polaków i zwróci naszą szczególną uwagę na zagadnienie godności człowieka, tak jak zwracał na to uwagę sam Jan Paweł II.
Uczniowie wraz z rodzinami oraz nauczyciele PSP nr 5 im. Jana Pawła II aby uczcić swojego patrona oraz piątą rocznicę nadania szkole imienia papieża Jana Pawła II udali się w niedzielę 14.X.2007 r. na Mszę Św. do kościoła pod wezwaniem NMP Królowej Polski i uroczyste obchody Dni Papieskich.
Dzieci - powiewając żółto - białymi chorągiewkami, ze skupieniem uczestniczyły we mszy świętej, śpiewając wspólnie ze szkolnym chórem A'Vista (który uświetniał mszę świętą) Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II:

I. My Jana Pawła uczniowie
Słowa ojca w czyn chcemy przemieniać
Pomagać ludziom i wciąż pamiętać

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują
Twoje słowa, które uczą mądrości
Twoje czyny przepełnione miłością,
By na zawsze czyste serce już mieć

II. Trudno być dobrym człowiekiem
Gdy świat pędzi i goni bez celu,
Dlatego razem przypomnieć warto

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują
Twoje słowa, które uczą mądrości
Twoje czyny przepełnione miłością,
By na zawsze czyste serce już mieć


Kącik Patrona | Papież w szkole