Apel w szóstą rocznicę śmierci Jana Pawła II

    Już po raz szósty wspominaliśmy odejście Jana Pawła II do Domu Ojca. Z tej okazji 4 kwietnia 2011 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Pionkach odbył się uroczysty apel poświecony Patronowi szkoły. Pragnęliśmy w ten sposób wyrazić naszą wdzięczność i pamięć o Wielkim Polaku. Uroczystości towarzyszyła szczególna atmosfera, z racji zbliżającej się beatyfikacji Jana Pawła II.

    Pani dyrektor Ewa Klich przypomniała w swoim przemówieniu kilka ważnych faktów z życia Karola Wojtyły. Podkreśliła, że bycie uczniem szkoły noszącej imię Jana Pawła II jest zaszczytem oraz zobowiązaniem, by wcielać w życie naukę Wielkiego Polaka.

    Przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze w Kąciku Patrona. Następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny oraz recytowali fragmenty poezji Karola Wojtyły. W tle pojawiały się zdjęcia ukochanego Papieża i rozbrzmiewały fragmenty jego przemówień. Usłyszane słowa skłoniły nas do refleksji nad własnym życiem. Nauka Jana Pawła II to dziedzictwo i dar, które pozostaną w naszych sercach, będą źródłem podejmowanych wyzwań i drogowskazem na krętych ścieżkach życia.

 
 A. Rudnikowska

Kącik Patrona | Papież w szkole