Pomysł zrzeszenia szkół noszących imię Jana Pawła II zrodził się w 1998 roku w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu. W związku z zbliżającą się wizytą Ojca Świętego w Polsce rozpoczęto poszukiwania w całej Polsce szkół im. Jana Pawła II. Owocem tych poszukiwań było spotkanie z Papieżem w Łowiczu 14 czerwca 1999 roku 35 szkół noszących im. Jana Pawła II. Od tego momentu rozpoczęła się intensywna współpraca ogarniająca coraz więcej placówek, integrująca dyrekcje, nauczycieli, katechetów oraz uczniów tych szkół. Celem Stowarzyszenia Szkół im. Jana Pawła II jest wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży tych szkół, wychowanie w oparciu o wartości głoszone przez Patrona, prowadzenie działań mających na celu popularyzację postaci, twórczości i życia papieża Jana Pawła II, integracja środowisk związanych z osobą Papieża Polaka. Cele te stowarzyszenie realizuje m.in. przez prowadzenie działalności rozwijającej u młodzieży zainteresowania intelektualne, artystyczne, sportowo-rekreacyjne i turystyczne, uczestnictwo w uroczystościach, świętach narodowych i patriotycznych, prowadzenie działalności wydawniczej.

Oficjalna strona Rodziny Szkół, z pełnym spisem szkół papieskich znajduje się na www.rodzina.org.pl
Nasza lista funkcjonuje jako dodatkowe miejsce uzyskiwania informacji na temat szkół papieskich.

Kącik Patrona