[Kącik Patrona - Logo]
 
[Mój Patron - Galeria]
 

    Oto fragment Kącika Patrona, którego funkcją jest gromadzenie prac dzieci wykonanych przy wykorzystaniu techniki komputerowej. Chcielibyśmy, aby w tym miejscu znalazła się galeria prac wykonanych przez dzieci przy pomocy programów graficznych. Mottem przewodnim prac niech będzie hasło - "Mój Patron". Szczególnie zależy nam na pokazaniu ciepła i miłości płynącej od Jana Pawła II do dzieci.
    Jeżeli jesteś uczniem szkoły im. Jana Pawła II lub chociażby uznajesz Jana Pawła II za swojego patrona możesz przesłać do nas swoją pracę, która w swej treści związana jest z osobą patrona naszej szkoły. Jedynym warunkiem jest to, aby praca została wykonana przy użyciu programu graficznego (nie będziemy zamieszczać prac wykonanych techniką tradycyjną, a potem skanowanych czy fotografowanych).

Warunki zamieszczenia pracy:
  • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy
  • dostarczenie pracy w formacie *.jpg lub *.bmp (maksymalne rozmiary grafiki 800x600pkt)
  • podanie danych autora: imię i nazwisko, wiek, miejscowość (w przypadku ucznia - nazwa szkoły)
  • przesłanie pracy na adres e-mail: psp_nr5@poczta.onet.pl

    Zastrzegamy sobie możliwość zmiany formatu oraz stopnia kompresji dostarczonych obrazów oraz ich wstępnej selekcji - co oznacza, że nie każda dostarczona praca będzie automatycznie umieszczana w naszym zbiorze.

Zapraszamy do nadsyłania prac!

| Galeria 1 |


Kącik Patrona