Nasze osi±gnięcia


Najlepsi uczniowie klas IV-VI,
na koniec roku szkolnego 2007/2008

(¶rednia ocen powyżej 4,75)

Klasa
IVa
K. Korcz (4,82); O. Lachor (4,82); P. Marchewka (4,82); N. Frysztak (4,91); M. Sot (5,00); M. Wierzbicka (5,00); M. Wrona (5,09); I. Rutka (5,09); D. Solecki (5,18); D. Wilk (5,18); P. Markowska (5,27); K. Stolarska (5,36); A. Szewczyk (5,36); O. Szwabowicz (5,36); M. Mamica (5,45);
Klasa
IVb
P. Pokornicki (4,81); N. Dybińska (4,90); P. Hajduła  (4,90); K. M±kosa (4,90); K. Jaroszek (5,18); K. Rudnikowski (5,20); N. Jaroszek (5,36);
Klasa
IVc
M. ¦mietanka (4,90); E. Janiszewska (5,09); P. Mróz (5,09); K. Korczak (5,18); Z. Chmielnicka (5,27); C. Lulkowski (5,27); D. Sobol (5,27); A. ¦miechowska (5,36); Ł. Warchoł (5,36);
Klasa
IVd
P. Amerek (4,90); M. Mróz (5,00); Sz. Iwanowski (5,10); P. Tuszyńska (5,30);
Klasa
Va
K. Molendowski (4,80); K. Kołodziej (4,90); M. Wi¶niewski (4,90); A. Jurek (5,00); D. Bieńkowski (5,10); D. Prokop (5,20); I. Matysiak (5,50);
Klasa
Vb
A. Lachor (4,80); K. Mucha (4,80); P. Sapińska (4,80); K. Sapiński (4,80); M. Krawczyk (4,90); D. Latos (5,00); J. Proszek (5,00); J. Trojanowski (5,00); K. Wdowiak (5,20); Ł. Łyżwa (5,30); K. M±kosa (5,30);
Klasa
Vc
M. Sztyber (4,80); P. Zawodnik (4,90); M. Klich (5,00); A. Wojdyło (5,00); P. Pietrus (5,10); E. Pietrus (5,20); N. ¦lażyńska (5,22); R. Pietrus (5,30); A. Ozga (5,40); P. B±k (5,50); A. Machniak (5,50); N. Sekuła (5,50);
Klasa
Vd
M. Tokarski (4,80); K. Sulima (5,10);
Klasa
VIa
A. Traczewska (4,80); P. Warchoł (4,80); J. Nercz (4,90); P. Dziadura (5,20); B. Cebula (5,20); E. Osuch (5,40); E. Zacharska (5,40); P. Rejnowicz (5,60);
Klasa
VIb
A. Ferchichi (5,00); M. Czerska (5,00); P. Skrzyński (5,09); N. Dybiński (5,09); A. Figura (5,36); A. Grabowska (5,45); L. Wojciechowska (5,55);
Klasa
VIc
A. Zych (5,09); K. Lis (5,11); M. Lepa (5,18); K. Jurkowska (5,18); K. Makuch (5,27); Sz. Lis (5,27); K. Wójtowicz (5,36); M. Sztobryn (5,36); E. Sot (5,36); A. Madej (5,36); K. Wójcik (5,73);
Klasa
VId
A. B±k (5,00); A. Warchoł (5,10); Z. Pomorska (5,40);
Klasa
VIe
J. Lenarczyk (4,82); A. Janik (4,91); A. Karpuć (5,18); A. Wasiłek (5,18); S. Korczak (5,27); J. Mizak (5,45);

[Powrót]
Powrót do osi±gnięć