Nasze osi±gnięcia


Najlepsi uczniowie klas IV-VI,
na koniec roku szkolnego 2003/2004

(¶rednia ocen powyżej 4,75)

Klasa
IVa
M. Kowalski (4,9); P. Mikusek (4,9); L. Sokalska (4,9); A. Więcek (4,9); O. Stawska (5,5); M. Sygocki (5,4); J. Wardawy (5,2); Ł. Wi¶niewski (5,1); B. Jurkowski (5,0); D. Cybulski (5,1); P. D±browska (5,3); M. Dziadura (5,5); E. Jaroszek (5,1); A. Kuczmera (5,3); M. Potacki (5,3); A. Sekuła ( 5,1);
Klasa
IVb
A. Grabowska (4,8); P. Rybczyńska (4,8); E. Siczek (4,8); K. Solarz (4,9); M. Drelewski (5,1); K. Gordat (5,4); A. Klimowicz (5,2); R. Kobylarczyk (5,3); M. Mamica (5,2); A. Stępień (5,3);
Klasa
IVc
Sz. Hawrylak (4,9); T. Trzmielewski (5,0); A. Adamczyk (5,0); K. Janas (5,0); A. Kobylas (5,1); K. M±kosa (5,6); P. M±kosa (5,2); M. Murawska (5,5); M. Nowakowska (5,5);
Klasa
IVd
G. Jastrzębski (4,8); M. Słomska (4,8); M. WoĽniak (4,8); M. Cibor (5,0); D. Glegoła (4,9); M. Łukasińska (5,5); A. Micek (4,9); M. Mizak (4,9); Sz. Potacki (4,9); A. Stawczyk (4,9); M. Wi¶niewski (5,0);
Klasa
IVe
J. Badeński (4,8); I. Olejarczyk (4,9); E. Restel (4,8); N. Dwurnik (5,4); N. Krekora (5,1); P. Serafin (5,3); M. Snopkiewicz (5,2); P. Tyszkiewicz (5,2); P. Wojtasiewicz (5,1); H. Wołoszyn (5,5); AZagożdżon (5,6)
Klasa
Va
M. Nercz (5,3);
Klasa
Vb
T. Amanowicz ( 4,8); I. Miklinska (4,8); I. Rogalska (4,8); B. Koral (5,8); M. Makuch (5,3);
Klasa
Vc
M. Oczkowska (4,8); E. Pęczek (4,8); F. Sałek (4,8); K. Dolega (5,1); M. Grzeszczyk (5,1); P. Iwanowski (5,0); Sz. Lockstaedt (5,2); M. Makuch (5,2); A. Młoczkowska (5,3); N. Rogólska (5,2); O. Roszak (5,0); I. Sałbut (5,1); A. Zieliński (5,1);
Klasa
Vd
K. Banaszek (5,0); M. ¦wital (5,0); M. Łukasińska (5,6); M. Kobylarczyk (5,2); P. Bana¶ (5,1); K. B±k (5,1); A. Tomczyk (5,1); M. B±k (5,0);
Klasa
Ve
A. Ferchichi (4,8); M. Żuchowska (4,9); M. Wilczyńska (5,4); K. Dasiewicz (5,4); P. Iwanowska (5,2); M. Kopeć (5,1); K. Obarski (5,1);
Klasa
Vf
B. Frysztak (5,1); R. Skrzyński (5,2); A Solecki (5,0);
Klasa
VIa
M. D±browska (4,8); M. Jasiorowska (4,8); J. Maj (4,9); T. Czerski (4,8); B. Skwira (4,8); W. Trzmielewski (5,0); M. Wierzbicki (5,7); M. Garbarczyk (5,3); A. Glimasińska (5,0); Daria. Kacperczyk (5,3); Dawid Kacperczyk (5,3); M Lesiak (5,0); R. Pietrus (5,2); A. Sałbut (5,7);
Klasa
VIb
E. B±k (4,8); K. Paluch (4,8); E. Marniak (4,8); W. Adamiec (5,7); P. Mężyk (5,7); K. Sygocka (5,5); E. Wojciechowska (5,3); G. Lach (5,0); R. Maci±g (5,0);
Klasa
VIc
R. Jakubowski (5,0); K. Zarzycki (5,0); M. Głuszek (5,1); A. Majewska (5,1); A. WoĽniak (5,2); K. Kała (5,3); P. Trojanowska (5,3); P. Narojczyk (5,4); Sz. Wierzbicki (5,5); A. Figurska (5,4); B. W±sik (5,6);
Klasa
VId
K. Nowakowski (4,8); J. M±kosa (4,8); M. Wojdyło (5,3); K. Solarska (5,3); A. Czaban (5,0); E. Solecka (5,8); I. Miklińska (5,7); M. Kęska (5,4); K. Mazur (5,3); P. Belowska (5,3);
Klasa
VIe
M. Kalinowski (4,8); B. Broński (5,2); P. Maksym (5,0); J. Micek (5,2); M. Warchoł (5,3); P. Glegoła (5,0);
Klasa
VIf
A. Kara¶ (4,8); O. ¦wi±tkowska (4,9); A. Czapliński (4,8); M. Amerek (5,1); O. Burska (5,3); K. Galant (5,0); I. Gazda (5,1); K. Janeczek (5,5); M. Zakrzewska (5,5);

[Powrót]
Powrót do osi±gnięć