Klasa - I b integracyjna


    We wrześniu 2004 r. w PSP nr 5 powstała kolejna już 4 klasa o charakterze integracyjnym. Wychowawcami Ib, integracyjnej są mgr Małgorzata Wojtaszewska i mgr Jolanta Majcher. Klasa liczy 16 uczniów, w tym 4 z niepełnosprawnością. Jest to następna grupa dzieci ze specyficznymi potrzebami, które mają szansę wspólnie z rówieśnikami zdobywać wiedzę i umiejętności na miarę swoich możliwości. W klasie integracyjnej oprócz nauczyciela wychowawcy jest nauczyciel wspomagający z kwalifikacjami w zakresie oligofrenopedagogiki.

    W miarę nabywania doświadczeń poszerza się ze strony szkoły oferta pomocy takim klasom. Oprócz zajęć lekcyjnych są prowadzone dla uczniów tej klasy zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, jak również zajęcia z elementami rewalidacyjnymi. Ponieważ duża grupa dzieci ma zaburzoną mowę - pomocy logopedycznej udziela pani mgr Edyta Kobierzycka-Rybak. Oprócz spotkań indywidualnych z dzieckiem i ich opiekunami prowadzi zajęcia logopedyczne z całą klasą. Dzieci mają przyborniki logopedyczne, w których gromadzą sukcesywnie swoje pomoce (lusterko, piórka, baloniki, rurki, itp.). Zajęcia prowadzone są w sposób zabawowy, więc dzieciom przypadły do gustu. W zintegrowaniu zespołu klasowego, przełamywaniu wszelkich barier, otwieraniu się na niepełnosprawność pomaga nam także pedagog szkolny mgr Ewa Januszewska, która prowadzi zajęcia z elementami "pedagogiki zabawy" oraz terapii pedagogicznej. Od stycznia realizowane są elementy kinezjologii edukacyjnej.
    Dzięki różnym formom pomocy ze strony szkoły, zaangażowaniu nauczycieli pracujących z tą grupą dzieci, uaktywniają się takie cechy osobowości jak: życzliwość, otwartość, koleżeńskość. Widoczne są też aspekty pracy nie tylko dydaktycznej, ale i wychowawczej.

    

    
    6 grudnia 2004 r. był dla naszej klasy Ib. dniem wyjątkowym - oprócz gościa, na którego czekają wszystkie dzieci, czyli św. Mikołaja odwiedzili nas nauczyciele z Francji i Turcji. Była to gościnna wizyta w ramach programu "Sokrates Comenius". Zajęcia prowadzone były w języku polskim i angielskim, a ich głównym bohaterem był Mikołaj - Santa Claus. W darze od Mikołaja dostaliśmy upominki - ten piękny zwyczaj obdarowywania się prezentami nie jest znany np. w Turcji. Chociaż jest to dopiero pierwsza klasa, dzieci pokazały się z jak najlepszej strony, wykazując się zdobytą wiedzą. Goście zaś mogli zobaczyć specyfikę pracy klasy integracyjnej, gdzie pracuje dwóch nauczycieli. Po przełamaniu "pierwszych lodów", dzieci osobiście próbowały nawiązać konwersację. To miłe spotkanie długo pozostanie w naszej pamięci.

Opracowanie:
wychowawcy klasy
Jolanta Majcher i Małgorzata Wojtaszewska    


Powrót do małych historii