Małe historie


    Historia szkoły jak i sama szkoła nie może istnieć bez swoich uczniów. Przez kilka lat pobytu w szkole uczniowie, jak i całe klasy miewają swoje wzloty i upadki. W tym miejscu będziesz się mógł zapoznać z "małymi historiami" niektórych naszych klas.
Poniższe materiały dostarczane przez wychowawców i opiekunów klas będą sukcesywnie przybliżać i prezentować uczniów naszej szkoły, a w kolejnych latach - miejmy taką nadzieję - będą poszerzane i uzupełniane. Z czasem znajdziesz tutaj nowe dane, które staną się obrazem działań kolejnych grup uczniów i nauczycieli, pojawiających się w szkole lub też opuszczających jej mury. Być może znajdzie się tutaj również kilka innych interesujących materiałów.


[Powrót]