Kluby i koła 2001/2002


W szkole naszej działają następujące kluby, koła i grupy zainteresowań:

1. Klub komputerowy - M. Warchoł
2. Koło polonistyczne - M. Książek
3. Koło plastyczne - D. Kaca, A. Sokołowska
4. Koło informatyczne klas I-III - L. Czyżewska
5. Koło historyczne - S. Dwojak
5. Koło turystyczno-przyrodnicze - W. Hajnrych
6. Uczniowski Klub Sportowy piłka nożna
L. A.
koszykówka
- L. Sekuła
- R. Stawska
- M. Burchart
7. Koło sportowo-rekreacyjne - W. Hajnrych
8. Socjoterapia pedagogiczna - K. Stolarska, J. Majcher
9. Koło teatralne "Mali poeci" - I. Warchoł
10. Koło ekologiczno-przyrodnicze - W. Banaś
11. Liga Klas Młodszych - L. Czyżewska
12. Kabaret "Kret" - E. Klich

Klub komputerowy

Jak daje się zauważyć, nic tak nie pasjonuje uczniów jak WWW i surfowanie po sieci. Tak więc po burzliwej dyskusji z członkami klubu zapadała decyzja, iż w tym roku będziemy tworzyć strony internetowe. Oprócz samodzielnego gromadzenia materiałów i opracowywania wyglądu prywatnych stron, uczniowie poznają strukturę dokumentu HTML.
W czasie kolejnych zajęć "rozszyfrowujemy" coraz to nowe znaczniki języka, a w wolnych chwilach wędrujemy po zakamarkach sieci.
Osobiście mam nadzieję, iż wystarczy wszystkim zapału, aby przebrnąć przez odrobinę teorii i wkrótce obejrzymy efekty pracy młodych entuzjaztów sieci.
Tak więc warto zajrzeć tutaj co jakiś czas, aby sprawdzić, który z uczniów przygotował już swoją stronę.
Do klubu należą:
Wierzbicki Jan, Glegoła Aleksander, Kawałek Jarosław, Sułek Maciek, Wójcik Bartek, Adamczyk Hubert, Kielich Łukasz, Banaś Bartek, Lis Patryk, Zamorski Bartek, Wróblewski Wojciech.

Koło historyczne

Od roku 1998 kółko historyczne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Pionkach prowadzi mgr Sylwia Dwojak.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o specjalny program zagadnień.
Zagadnienia te są spójne z programem nauczania historii w szkole podstawowej, a poruszane są w nich tematy dotyczące ciekawych epizodów z historii powszechnej europy, swiata, historii Polski oraz dziejów nauki i techniki oraz historii regionu. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia często nie omawiane na lekcji historii.
Od początku swojej działalności Kółko Historyczne opiekuje się tablicą historyczną. Przygotowując kompozycje słowno - ilustracyjne opieramy na bieżących wydarzeniach i rocznicach, opracowując historyczną ich formę.
Ponadto ukazały się następujące prezentacje:
- 83 rocznica odzyskania niepodległości
- tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia
- Starożytny Egipt
- Królowie Polscy (w III częściach: Piastowie, Jagiellonowie, władzcy Rzeczypospolitej Obojga Narodów)
- Pionki - moje miasto (album i makieta).

Koło ekologiczno-przyrodnicze

Opiekunem koła jest p. mgr Wioletta Banaś. Na zajęcia uczęszczają dzieci z klas IV i V. Na zajęciach koła, uczniowie poznają tajemnice z życia roślin i zwierząt, wykonują proste doświadczenia, a także opiekują się zwierzętami i roślinami znajdującymi się w pracowni. Do zadań koła nalezy także: poznawanie problemów ekologicznych naszego miasta, oglądanie filmów przyrodniczych i czytanie prasy związanej z tematyką koła. Spotkania odybwają się co drugi wtorek w godzinach 1515-1630. W zeszłym roku koło funkcjonowało jako koło biologiczne, a opis zrealizowanych zadań został umieszczony w oddzielnym sprawozdaniu.


[Powrót]
Powrót do archiwum