Kluby i koła 2000/2001


W szkole naszej działają następujące kluby, koła i grupy zainteresowań:

 1. Klub komputerowy
 2. Koło informatyczne klas młodszych
 3. Koło teatralne "Mali Poeci"
 4. Koło teatralne "Drama"
 5. Kabaret "Kret"
 6. Koło miłośników książki
 7. Szkolne Koło Krajoznwczo-Turystyczne
 8. Gazetka Szkolna "Piątka na Piątkę"
 9. Uczniowski Klub Sportowy:
  • Sekcja Lekkoatletyczna
  • Sekcja Piłki Nożnej UKS "Champion"
  • Sekcja Piłki Siatkowej
  • Sekcja Koszykówki
  • inne
 10. Koło polonistyczne - (różne grupy wiekowe)
 11. Koło matematyczne - (różne grupy wiekowe)
 12. Koło przyrodnicze
 13. Koło ekologiczne
 14. Koło plastyczne
 15. Koło artystyczne
 16. Liga Ochrony Przyrody
 17. Szkolna Kasa Oszczędności
 18. Socjoterapia pedagogiczna
 19. Kinezjologia edukacyjna

Klub komputerowy

Kontynuując tradycję z lat poprzednich, zajęcia koła komputerowego skierowane zostały do uczniów zdolniejszych, dając im możliwość rozwijania swoich zainteresowań informatycznych i umiejętności w zakresie obsługi komputerów.
Ponadto uczniowie poznają podstawy tworzenia programów z wykorzystaniem języka LOGO.
Do klubu należą:
Justyna Jasik (5c), Bartek Zamorski (5c), Bartek Majcher (5b), Patryk Lis (5c), Iwona Smolińska (5b), Małgorzata Ociesa (5b), Wojciech Wróblewski (5a), Mateusz Brzozowski (5d), Olga Błażejczyk (5d), Sebastian Sot (5d), Mateusz Gała (5b).

Koło teatralne "Mali Poeci"

W ramach koła teatralnego istnieje również koło poetyckie, działające pod opieką pani mgr Izabeli Warchoł. W tym roku wykazało się ono dość dużą "płodnością" artystyczną, a spod piór jego członków wyszła znaczna liczba ciekawych utworów, na zamieszczenie których przeznaczona została oddzielna strona naszego serwisu. Między inymi znajdziemy tam prace przesłane na III Ogólnopolski Konkurs Na Twórczość Literacką - "Nie Pochłonie Nas Ekran".

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne działające w PSP nr 5 od początku istnienia placówki szkolnej, organizuje corocznie szereg imprez turystycznych. W miesiącach jesiennych dla uczniów szkoły przeprowadzane jest (już tradycyjnie) grzybobranie połączone z pieczeniem kiełbasek. Na wiosnę organizowane są podchody po ścieżkach Puszczy Kozienickiej.
Największą imprezą SKKT jest Cross Rowerowy, orgaznizowany pod koniec rok szkolnego.
Oprócz imprez turystycznych, członkowie koła prowadzą gazetkę ścienną w sali geograficznej oraz piszą do gazetki szkolnej artykuły o najpiękniejszych zakątkach Polski.


[Powrót]
Powrót do archiwum