[rowerzysta]

Kto zdrowy i wesoły – bezpiecznie zmierza do szkoły!

Finał konkursu "Bezpieczna droga do szkoły"


22 stycznia 2014 roku odbył się w naszej szkole powiatowy finał konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”, który od kilku lat organizowany jest z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach samorządowego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Pani Dyrektor PSP nr 5 w Pionkach, Joanna Ewa Klich, przywitała uczestników konkursu z poszczególnych gmin: Skaryszew, Iłża, Gózd, Zakrzew, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Wolanów, Przytyk, Kowala, Wierzbica, Jastrzębia, Miasto Pionki oraz Gmina Pionki. W swoim wystąpieniu podkreśliła cele konkursu, czyli popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, umiejętność zachowania się wobec innych uczestników ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a przede wszystkim zachęcała do używania roweru jako środka transportu i rekreacji. Wszyscy uczestnicy głośnym dopingiem i gromkimi brawami zapewnili się wzajemnie o stosowaniu zasady fair-play. W organizacji imprezy bardzo pomogli nam wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Śniadeckiego w Pionkach, których opiekunem jest pani Beata Fila.

Wśród organizatorów i gości finału znaleźli się m.in.: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – pani Ewa Dymarska i pan Tomasz Lewandowski; przedstawiciel starostwa – Wicestarosta Radomski pan Waldemar Trelka, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych pan Piotr Kozubek, główny specjalista ds. promocji zdrowia pani Wanda Jeszka, podinspektor Wydziału Zdrowia pani Małgorzata Maj; Burmistrz Miasta Pionki, pan Marek Janeczek, Przewodniczący Rady Miasta Pionki pan Bohdan Tosza, Dyrektor MZOiS pani Jolanta Mączyńska, menadżer ds. sportu MZOiS pan Michał Molenda, Wójt Gminy Pionki pan Mirosław Ziółek; z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Dyrektor WORD pan Mirosław Szadkowski oraz pan Marcin Dąbrowski i Wojciech Haruba; z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu – podkomisarza Mariusz Wulczyński, aspirant Kamila Adamska, sierżant sztabowy Paweł Lenarcik; z policji – I zastępca Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Radomiu nadkomisarz Witold Krawczyk, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Pionkach podinspektor Mariusz Papiewski; reprezentanci Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Pionkach Grzegorz Wikaliński; Wiceprezes TPD Pionki pani Jolanta Sieradzka-Chodkowska, Prezes Zarządu Zakładów Chemicznych „BOCHEM” w Pionkach pan Tadeusz Bogobowicz; dyrektorzy szkół – pani Agnieszka Szymańska (PSP nr 2), pani Barbara Glimasińska (PG nr 1), pani Magdalena Wiśniewska (CKUiZ), pani Agnieszka Stępień (ZS) i pani Ewa Glegoła (LO).

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Burmistrz Miasta Pionki pan Marek Janeczek.

Finał powiatowy składał się z dwóch części:

 1. teoretycznej – każdy uczestnik rozwiązywał test z przepisów ruchu drogowego przygotowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i Policję (dla szkół podstawowych test jednokrotnego wyboru, a dla gimnazjum test wielokrotnego wyboru – czas pisania 25 minut),
 2. praktycznej – zdobywcy największej ilości punktów brali udział w przejeździe rowerem po torze przeszkód, który w naszej szkole przedstawiał się następująco: slalom-żmijka, rynna, równoważnia, bramka wisząca, przewóz przedmiotu na uwięzi, pochylnia, tarka, slalom i korytarz.

Oczekując na wyniki z części teoretycznej, uczestnicy podziwiali wspaniały pokaz zawodników Tang Soo Doo w Pionkach, których trenuje pan Dariusz Sułek oraz pokaz ratownictwa przedmedycznego przeprowadzony przez harcerzy z ZHR Pionki pod opieką pani Lidii Wierzbickiej.

Po krótkiej przerwie i poczęstunku – obiedzie, zostały ogłoszone wyniki części teoretycznej. Do części praktycznej – zakwalifikowało się 27 uczniów ze szkół podstawowych (w tym 6 uczniów PSP nr 5 w Pionkach) i 20 uczniów z gimnazjów. Wszyscy zawodnicy wspaniale pokonywali wyznaczoną trasę – jednym szło lepiej, inni mieli niewielkie pomyłki, ale doping publiczności, głośne brawa i okrzyki zachęcały do maksymalnego wysiłku, by pokonać trudny tor.

Przed ogłoszeniem ostatecznych wyników konkursu wystąpił zespół wokalny z PG nr 1 w Pionkach, pod opieką pani Ewy Sterczewskiej oraz odbył się pokaz tańca towarzyskiego z klubu tanecznego „KICK PIONKI” i formacji tanecznej „MEGA FIVE” z naszej szkoły, pod kierunkiem pani Lidii Żuchowskiej. Małe tancerki złożyły na ręce pani dyrektor Joanny Ewy Klich piękne i niespodziewane podziękowania za wspaniałe stroje dla zespołu i możliwość rozwijania swoich pasji tanecznych w murach szkoły.

Po podsumowaniu punktów komisja konkursowa z 230 uczestników konkursu wyłoniła następujących laureatów:

Szkoły podstawowe –  kategoria dziewczęta

 1. Joanna Piwońska – PSP Jedlnia-Letnisko
 2. Aleksandra Warchoł – PSP nr 5 Pionki
 3. Aleksandra Chrząszcz – PSP Dąbrówka Podłężna

Szkoły podstawowe –  kategoria chłopcy

 1. Patryk Banaszek – PSP Jaroszki
 2. Dawid Wojdat – PSP Lesiów
 3. Kacper Kalbarczyk – PSP nr 5 Pionki

Szkoły gimnazjalne –  kategoria dziewczęta

 1. Eliza Mazur – PG nr 1 Pionki
 2. Patrycja Śmiechowska – PG Jedlińsk
 3. Oliwia Kieloch – PG nr 1 Pionki

Szkoły gimnazjalne –  kategoria dziewczęta

 1. Michał Krzysztofik – PG nr 1 Pionki
 2. Wojciech Kozera – PG Zakrzew
 3. Kacper Kopeć – PG Jedlnia-Letnisko.

Zwycięzcy każdej z czterech kategorii otrzymali rowery, za drugie miejsce były aparaty fotograficzne, a za trzecie odtwarzacze mp3. Wszyscy uczestnicy Finału powiatowego Konkursu otrzymali zestawy rowerzysty zawierające: kask rowerowy, kamizelkę odblaskową, oświetlenie do roweru, elementy odblaskowe oraz podręcznik „Moje pierwsze prawo jazdy - karta rowerowa”.

To był wspaniały dzień – pełen wrażeń dla uczestników konkursu i całej społeczności naszej szkoły. Zwycięzcom i ich opiekunom gratulujemy posiadanych umiejętności i doskonałego przygotowania praktycznego oraz zdobytych nagród. Życzymy dalszych sukcesów i zawsze bezpiecznej drogi do szkoły!

Izabela Warchoł
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2013/2014"