"Z tradycją za pan brat"
podsumowanie projektu

    15 grudnia 2012 roku zakończył się trwający od 17 września 2012 roku projekt "Z tradycją za pan brat". Projekt realizowany w ramach zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Asta, beneficjentami zaś byli uczniowie klas młodszych Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 w Pionkach.
    Celem projektu było zapoznanie dzieci z tradycjami, zwyczajami i sztuką ludową naszego regionu, jako częścią historii i kultury narodowej. Poznanie folkloru w różnych jego przejawach jest jednym z elementów, który ma wpływ na budzenie świadomości narodowej. Dziecko stopniowo poznając obyczaje i tradycje, poczynając od własnej rodziny, poprzez region, aż do początków usystematyzowanej wiedzy historycznej o Polsce, rozwija swoją tożsamość lokalną i narodową.
    W sumie w zaplanowanych działaniach wzięło udział 45 uczniów. Uczestniczyli oni w wycieczce do Augustowa, gdzie mieli okazję poznać florę i faunę Puszczy Kozienickiej. Wycieczka do Muzeum Wsi Radomskiej na zajęcia pod tytułem "Od ziarenka do bochenka" była niezapomnianym przeżyciem. Dzieci mieliły zboże i piekły smakowite bułeczki.

    Spotkanie z członkiem Koła Historycznego w Pionkach panią Sylwią Gałek było bardzo ciekawym doświadczeniem, bowiem dzieci miały okazję na zajęciach poznać osoby zasłużone dla regionu. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach uzupełniając wcześniej przygotowane karty pracy.

    Zabawa z papierem była kolejnym tematem zajęć. Zadaniem dzieci było przygotowanie wycinanki. Początki były trudne i nie zawsze kończyły się sukcesem. Jednak pod czujnym okiem nauczyciela i korzystając z jego rad i instrukcji udało się przygotować piękne, pomysłowe papierowe wycinanki, które następnie wzięły udział w konkursie, do którego mogli również przystąpić pozostali uczniowie szkoły.

    Wiele emocji przyniosły zajęcia, na których dzieci samodzielnie przygotowały masło. Początkowo bardzo sceptycznie podchodziły do swoich działań. Nie bardzo chciały wierzyć, że śmietana wlana do słoika. może zamienić się w masło. Pierwsze grudki masła wywołały okrzyki zachwytu. Uwieńczeniem zajęć była wspólna degustacja - pajda chleba z masłem. Oczywiście chleb był "domowej roboty", upieczony przez nauczyciela.

    15 grudnia w dniu zakończenia projektu rozstrzygnięty został konkurs na wycinankę. Jury miało dużo pracy przy wyborze najładniejszych prac. Nagrodzono czterech, a wyróżniono dwóch uczniów:

Nagrodzeni z klas I-III:
  1. Karolina Sałek IIb
  2. Szymon Miller Ic
  3. Szymon Chmielewski IIIa

Nagrodzeni z klas IV-VI:

  1. Cyprian Bartosiewicz IVb

Wyróżnienia:

  1. Jakub Kęska IIIb
  2. Wiktoria Rucikowska IIIb

    Konkurs na wycinankę był ostatnim działaniem zaplanowanym w przedstawionym projekcie. Projekt "Z tradycją za pan brat" jest już kolejnym realizowanym przez Stowarzyszenie ASTA, który ma za zadanie przekazanie dzieciom wiedzy na temat własnego regionu, a także wyrobienie poczucia odpowiedzialności za kultywowanie i dbanie o tradycje naszego regionu. Takie działania to najskuteczniejszy sposób na przekazanie dziedzictwa kulturowego Polski. Ma to również niebagatelny wpływ na kształtowanie osobowości młodego człowieka i poczucia jego przynależności do narodu.

 
Koordynator projektu
Elżbieta Wojdyło


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2012/2013"