Bezpieczna szkoła
dla uczniów rodziców i nauczycieli

    Dnia 18 stycznia 2013 roku do PSP nr 5 w Pionkach przybyli licznie zaproszeni goście: burmistrz miasta, samorządowcy, dyrektor MZOiS, przedstawiciele policji, członkowie MKRPA, dyrektorzy i nauczyciele pionkowskich przedszkoli, szkół oraz rodzice uczniów, aby uczestniczyć w konferencji na temat: "Bezpiecznie w szkole". Organizatorami konferencji byli: dyrektor PSP nr 5 w Pionkach pani Joanna Klich oraz doradcy metodyczni MSCDN w Pionkach.
    Pierwszą część poprowadziła pani Anna Maria Wesołowska. Prelegentka jest sędzią od ponad 30 lat. Orzekała w sprawach karnych w sądzie w Łodzi. Szerszej publiczności znana jest z telewizyjnego programu "Sędzia Anna Maria Wesołowska". Jest między innymi autorką książki pt. "Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny". Sędzia Wesołowska rozpoczęła swój wykład od przytoczenia słów patrona szkoły Jana Pawła II: "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka".

    Prelegentka w swoim wystąpieniu omówiła temat: "Nowe zagrożenia, a odpowiedzialność szkoły i rodziców za bezpieczeństwo dziecka w szkole". Zwróciła uwagę na zagrożenia, jakie mogą spotkać młodych ludzi we współczesnej, szybko zmieniającej się rzeczywistości. Dzieci często stają się ofiarami zjawisk, które są już dobrze znane osobom zajmującym się problematyką społeczną, jak również zjawisk, które dopiero niedawno zostały rozpoznane, a są nimi zagrożenia wynikające z możliwości jakie daje Internet. Pani sędzia szczegółowo odniosła się do przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, zbyt wczesnej inicjacji seksualnej, omówiła grupę zagrożeń zewnętrznych jakimi są: przemoc fizyczna, psychiczna, pedofilia, grooming. Zwróciła uwagę na fakt częstego wykorzystywania dzieci w konfliktach rozwodowych oraz zjawisko tak zwanego eurosieroctwa i wynikający z niego brak należytej opieki nad dziećmi.

    Każdy z przytoczonych tematów poparty był przykładami z życia. Pani sędzia odniosła się również do procedury "Niebieskiej Karty". Wielokrotnie zwracała uwagę na potrzebę kultywowania przez szkołę wartości i tradycji, zwracała uwagę na ich znaczenie w kształtowaniu światopoglądu dzieci i młodzieży. W końcowej części wystąpienia pani Anna Maria Wesołowska udzieliła odpowiedzi na nurtujące rodziców i nauczycieli pytania.
W czasie przerwy uczestnicy konferencji mieli okazję wymienić się spostrzeżeniami na temat wykładu, jak również z zainteresowaniem czytali przygotowane przez nauczycieli PSP nr 5 informacje na temat bezpieczeństwa w szkole.

    W dalszej części konferencji pani Dorota Sokołowska - dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu udzieliła praktycznych rad dyrektorom i nauczycielom. Dotyczyły one przypomnienia zapisów zgromadzonych w ustawach i rozporządzeniach na temat bezpieczeństwa w szkole. Odniosła się także do sposobu opracowywania dokumentacji szkolnej. Sugerowała, że Statut Szkoły powinien zawierać wszelkie zapisy dotyczące zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.

    Jako ostatni, głos zabrał pan Bogusław Tundzios dyrektor MSCDN Wydział w Radomiu, który w sposób humorystyczny przedstawił w jaki sposób młodzież wykorzystuje narzędzia Internetu do krytycznej oceny rzeczywistości.
    Mamy nadzieję, że wsłuchanie się w sposoby rozwiązania problemów związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży przez nauczycieli i rodziców, przyniesie pozytywne efekty. Wszyscy pragniemy, aby dzieci kierowały się w życiu wartościami uniwersalnymi i szanowały drugiego człowieka. Wiadomości zdobyte podczas konferencji, będą niewątpliwie przydatne w codziennej pracy nad kształtowaniem postaw naszych uczniów. W konferencji wzięło udział blisko 160 osób, z czego 104 osoby to nauczyciele pionkowskich szkół.

 
Agata Dróżdż


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2012/2013"