"Jak kochać dziecko?"
Gala Korczakowska w Teatrze Powszechnym w Radomiu

 

    Uczniowie PSP Nr 5 w Pionkach wzięli udział w Gali Korczakowskiej w ramach integracji środowiskowej.
    Organizatorem imprezy był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomiu. Pani Joanna Klich - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pionkach otrzymała zaproszenie na sympozjum naukowe SOSW w Radomiu na temat: Z KORCZAKIEM W NOWE STULECIE z udziałem pedagogów nauczania specjalnego, władz państwowych, katolickich, miejskich i samorządowych. Poruszane kwestie to "Edukacja i prawa dziecka w kontekście wyzwań współczesności", "Wychowawca to prawdziwy przyjaciel dziecka", "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Instytucjonalne formy wsparcia".
    W ramach pracy świetlicy szkolnej uczniowie z klasy 2c, 4c, 6c i 5b zostali wytypowani do uczestniczenia w gali. W przeddzień uroczystości zapoznano uczniów z życiem i twórczością Janusza Korczaka - wychowawcy dzieci i młodzieży.
    W świetlicy szkolnej przeprowadzono wywiady z uczniami na temat "Jak kochać dziecko?". Według uczniów kochać dziecko tzn. "...dawać radość, dbać o nie, pomagać, troszczyć się, dbać o zdrowie, dbać o właściwe odżywianie...". Uczniowie malowali też prace plastyczne na temat: "Jak kochać dziecko?". Cykl zajęć pozwolił zrozumieć sens miłości i szacunku do innych.
    Dnia 21 stycznia 2013 r. uczniowie naszej szkoły oglądali w teatrze radomskim prezentacje artystyczne w wykonaniu uczniów placówek specjalnych z regionu radomskiego. Dużym przeżyciem był występ naszej uczennicy Kariny Rojek z kl. 6c, która zapowiadała spektakl pt: "Mały Książe" wystawiany na Dużej Scenie Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Całe przedstawienie będzie nagrane na płycie edukacyjnej i zatwierdzone do użytku szkolnego i publicznego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie w ramach działań edukacyjnych i wychowawczych "Jak kochać dziecko?".
    Uczniowie ze SOSW w Radomiu pokazali kunszt aktorski; jak szukać przyjaciela, jak czynić świat lepszym, jak dorośli powinni zrozumieć świat dziecka, a dzieci dorosłych.
    Pełne wzruszeń widowisko poruszyło serca dzieci i dorosłych. Młodzi aktorzy z radomskich szkół specjalnych w sposób niezwykle osobisty i naturalny pokazali jak w życiu postępować, aby być dobrym dla innych.
    Przesłanie to ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wychowanie młodego pokolenia w prawdzie, sprawiedliwości i miłości, bo tylko te wartości są wzorem w postępowaniu dla każdego z nas.
    Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęły osoby ze świata polityki, kultury, oświaty:

  • Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP,
  • Jego Ekscelencja Ks. Biskup Henryk Tomasik,
  • Pan Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia,
  • Pan Zbigniew Rybka Dyrektor Teatru Powszechnego w Radomiu,
  • Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka RP.

    Jesteśmy zaszczyceni zaproszeniem do udziału w tym przedsięwzięciu i jako współorganizator pragnę podziękować Pani Joannie Klich (dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Pionkach) za umożliwienie i pomoc uczniom naszej szkoły w organizacji wyjazdu na galę.
    Serdeczne podziękowania składam również Pani Halinie Kot (dyrektor SOSW w Radomiu) i Pani Beacie Nawrot (kierownik Internatu SOSW w Radomiu) za stałą pomoc i współpracę w propagowaniu poprzez kulturę i sztukę celów wychowawczych potrzebnych w rozwoju młodego człowieka. Dla naszej szkoły to duży krok w kierunku kształtowania osobowości dziecka.
    Dziękuję koleżance, Anecie Gałkowskiej, która od wielu lat jest zaangażowana w wychowanie dzieci poprzez integrację z innymi placówkami szkolno-wychowawczymi na terenie radomskim i pomaga w organizacji występów dzieci.
    Z ogromnym zaangażowaniem, każdego dnia przystępuję do pracy pedagogicznej w tym zakresie i cieszę się, że stosowane przeze mnie metody pracy z dziećmi oparte na wartościach głoszonych przez patrona naszej szkoły, wielkiego Polaka, Błogosławionego Jana Pawła II są podstawą w wychowaniu dzieci w jakże trudnej rzeczywistości społecznej.
    Dzięki integracji środowiskowej i współpracy nauczycieli z placówek specjalnych doskonalimy swoje poglądy i uzyskujemy lepsze efekty w wychowaniu młodego pokolenia w szkole gdzie pracuję.
    Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy z ośrodkami i instytucjami, które za cel nadrzędny stawiają dobro dziecka i wychowanie go w duchu szacunku i tolerancji, wzbogacając jednocześnie jego rozwój społeczno-emocjonalny.

 
współorganizator
Marzena Janduła


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2012/2013"