VII Memoriał Lekkoatletyczny

im. Jana Pawła II

    W dniu 28 maja 2013 r., pod hasłami "Trzymaj Formę" i "Zachowaj Trzeźwy Umysł", na obiektach sportowych PSP nr 5 odbył się VII Memoriał Lekkoatletyczny im. Jana Pawła II. Organizatorami imprezy byli: Dyrekcja PSP nr 5, Rada Rodziców oraz nauczyciele wychowania fizycznego.
    Celem imprezy było upamiętnienie pontyfikatu Jana Pawła II, propagowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja lekkoatletyki, upowszechnianie sportu wśród dzieci.
    Uczniowie szkół podstawowych mieli możliwość sprawdzenia własnych możliwości sportowych i rywalizowania w duchu fair play. Zawody lekkoatletyczne ze względu na warunki atmosferyczne odbyły się na sali gimnastycznej i obejmowały: bieg na 30 metrów dziewcząt i chłopców, skok w dal z miejsca dziewcząt i chłopców, rzut piłką lekarską dziewcząt i chłopców oraz 300 metrów dziewcząt i chłopców. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwali nauczyciele wychowania fizycznego: Monika Krupa, Wojciech Banaś, Leszek Sekuła.

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI

BIEG NA 30 METRÓW

Dziewczęta
I miejsce - Dominika Fabiszewska (PSP Nr 2)  
II miejsce - Natalia Synderczyk (PSP Nr 5)  
III miejsce - Zuzanna Płachta (PSP Nr 5)  
Chłopcy
I miejsce - Filip Kurowski (PSP Nr 1)  
II miejsce - Mateusz Sąpor (PSP Nr 5)  
III miejsce - Dominik Dąbrowski (PSP Nr 5)  
       

SKOK W DAL Z MIEJSCA

Dziewczęta
I miejsce - Dominika Fabiszewska (PSP Nr 2)  - 2,13 m
II miejsce - Katarzyna Glimasińska (PSP Nr 2)  - 1,95 m
III miejsce - Oliwia Kielich (PSP Nr 2)  - 1,92 m
Chłopcy
I miejsce - Nikodem Jurzysta (PSP Nr 5)  - 2,26 m
II miejsce - Mikołaj Sławiński Sławecki (PSP Nr 2)  - 2,11 m
III miejsce - Filip Kurowski (PSP Nr 1)  - 2,02 m
       

RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ

Dziewczęta
I miejsce - Kornelia Pogoda (PSP Nr 1)  - 10,40 m
II miejsce - Katarzyna Glimasińska (PSP Nr 2)  - 9,40 m
III miejsce - Julia Łukaszuk (PSP Nr 2)  - 9,40 m
Chłopcy
I miejsce - Hubert Paduch (PSP Nr 1)  - 11,50 m
II miejsce - Mateusz Sąpor (PSP Nr 5)  - 11,10 m
III miejsce - Bartosz Marczak (PSP Nr 2)  - 11,00 m
       

BIEG NA 300 METRÓW

Dziewczęta
I miejsce - Katarzyna Glimasińska (PSP Nr 2)  
II miejsce - Zuzanna Płachta (PSP Nr 5)  
III miejsce - Agata Wąsik (PSP Nr 5)  
Chłopcy
I miejsce - Szymon Kacperczyk (PSP Nr 5)  
II miejsce - Daniel Synderczyk (PSP Nr 5)  
III miejsce - Dominik Dąbrowski (PSP Nr 5)  
       

    Na zakończenie zawodów pani dyrektor Joanna Klich wraz z nauczycielami wychowania fizycznego wręczali zawodnikom medale, życząc dzieciom dalszych sukcesów sportowych. Organizatorzy przyznali również pamiątkowe dyplomy dla szkół za udział w imprezie i propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.
    A na sam koniec imprezy dla wszystkich zawodników był mały poczęstunek na stołówce szkolnej.

Dziękujemy opiekunom i uczestnikom za przybycie i do zobaczenia za rok!

 
Monika Krupa


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2012/2013"