AKCJA "GÓRA GROSZA"

"Nie ważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi"
Jan Paweł II

    W dniach od 26 listopada do 7 grudnia 2012 r. uczniowie naszej szkoły zbierali drobne monety w ramach XIII edycji akcji "Góra Grosza". Uzbierane pieniądze przeznaczane są na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym m. in. na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowia rodzinnego.
    "Góra Grosza" ma uświadomić dzieciom i młodzieży jak ważna jest pomoc niesiona potrzebującym oraz to, że nawet najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu ta pomoc będzie możliwa. Akcja ta cieszy się wielkim powodzeniem w szkołach. Co roku udaje się zebrać kilkadziesiąt ton monet.

    W naszej szkole udało się zebrać kwotę 876,21 zł.

    Najwięcej zebrały: klasa VIc - 135,88 zł oraz klasa IId - 68,59 zł.

    Organizatorem akcji był Szkolny Klub Wolontariatu oraz jego opiekunowie: p. Marek Gałan, p. Ewa Januszewska oraz p. Aneta Golisz.

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy!!!Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2012/2013"