Potyczki trzecioklasistów z "Piątki"
w Ogólnopolskiej Stypendiadzie klas III.

    W dniach 24-29 listopada 2011 roku uczniowie klas III naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Stypendialnym Projekcie Edukacyjnym "Stypendiada wczesnoszkolna dla klas III" zorganizowanym przez Firmę Edukacyjną "Orzeł". Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa, popularyzacja twórczości wybranych pisarzy, dostarczenie dzieciom możliwości wykazywania się wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi, sprawdzenie znajomości zasad ortografii i umiejętności ich stosowania oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.

    W ramach Projektu uczniowie brali udział w czterech konkursach:

  1. Konkurs czytelniczy "I Ty bądź czytelny!", w którym należało wykazać się znajomością treści lektury szkolnej "W dolinie Muminków" Tove Janssona.
  2. Konkurs ortograficzny "Ortograf", który sprawdzał znajomość następujących zasad ortograficznych: u-ó, ż-rz, h-ch.
  3. Konkurs matematyczny "Plus-Minus", którego treścią były zabawy dodawaniem i odejmowaniem w zakresie 100.
  4. Konkurs plastyczny "Kreska", w którym dzieci miały za zadanie namalować dowolną techniką ilustrację do książki o fikcyjnym tytule "Bajki i baśnie znane i nieznane".

    Łącznie we wszystkich konkursach wzięło udział 59 uczniów z klas: IIIa, IIIb i IIIc. Na uwagę zasługuje fakt, iż 5 uczniów zdecydowało się wziąć udział we wszystkich 4 konkursach.

    Wszystkie prace zostały podpisane przez uczestników i przez członków komisji i przesłane do Firmy Edukacyjnej "Orzeł", która je sprawdziła i ogłosiła wyniki. Mieliśmy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły znajdą się w gronie finalistów i laureatów.

    Tak też się stało!

    W konkursie ortograficznym "Ortograf", uczeń klasy IIIb - Jakub Wierzbicki zdobył 47 pkt., otrzymał wyróżnienie i znalazł się w gronie finalistów. W konkursie plastycznym "Kreska" otrzymała wyróżnienie i znalazła się w gronie finalistów Julia Dziekan, a w gronie laureatów - zdobywczyni III miejsca - Julia Mularska. Obie dziewczynki są uczennicami klasy IIIa.

    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a finaliści i laureaci dodatkowo piękne nagrody książkowe.

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE I GRATULUJEMY WYRÓŻNIONYM!

 
Szkolny koordynator projektu
Renata Szewczyk


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2011/2012"