"Super klasa" to Vb!

    "Super klasa" to międzyklasowy konkurs zorganizowany przez Samorząd Uczniowski, który trwał przez pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego. Miał on na celu wyłonić klasę, która najaktywniej uczestniczyła w życiu szkolnym. Punkty w konkursie zdobywać można było m.in. za: udział w spotkaniach SU, wykonanie gazetki okolicznościowej na tablicy SU, ilość osób przebranych w wyznaczonych dniach z różnych okazji oraz wkład w akcje charytatywne.

    Wszystkie klasy aktywnie włączyły się w kolejne zadania jakie stawiane były przed nimi w konkursie i z wielkim zaangażowaniem walczyły o każdy punkt. Ostatecznie największą ilość punktów zgromadziła klasa Vb, której należy się miano Superklasy oraz nagroda - dofinansowanie do wyjazdu na szkolną wycieczkę ufundowane przez Radę Rodziców.

    Wręczenie symbolicznego czeku przez Panią dyrektor Joannę Klich odbyło się podczas otwarcia imprezy "Wiosenne potyczki" w dniu 21 marca 2012 r.

    Tabela przedstawia punktację we wszystkich konkursowych konkurencjach i jak widać pozostałym klasom piątym zabrakło bardzo niewiele do zwycięstwa.

Działanie IVa IVb IVc Va Vb Vc VIa VIb VIc
Obecność na
spotkaniach
SU
IX 3 3 3 3 3 3 3 3 3
IX 1 2 2 3 3 3 3 3 3
X 0 1 1 1 1 1 1 1 1
X 3 3 3 3 3 3 3 3 3
XI 3 3 3 3 3 3 3 3 3
XI 3 3 3 3 3 3 3 3 3
XII 3 3 3 3 3 3 2 3 3
Gazetka okolicznościowa na tablicy SU 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aktywny
udział
w akacjach SU
Dzień krawata 4 6 0 6 6 6 6 6 6
Dzień KEN 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Dzień uśmiechu
i życzliwości
6 6 5 6 6 5 5 5 6
Dzień Pluszaka 5 6 4 6 6 6 6 6 6
Dzień czerwony 5 6 6 6 6 6 6 6 6
Akcje
charytatywne
Zbiórka zniczy 5 5 2 5 5 5 5 5 5
Podziel się zeszytem 3 4 3 4 4 4 2 2 3
Góra grosza 4 5 1 4 5 4 3 3 3
Podaj łapę 4 1 2 5 5 4 2 2 0
I Ty możesz zostać
św. Mikołajem
1 4 1 5 5 5 5 5 3
Razem 61 69 50 74 75 72 66 67 65
 

    Dziękujemy wszystkim uczniom oraz wychowawcom za przyjęcie zaproszenia do konkursu i ogromne zaangażowanie w tą zabawę.

 
Beata Jaśkiewicz


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2011/2012"