XXXV Ogólnopolski Turniej
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
(etap miejski)

Jak zapewne wszyscy pamiętają, 2 marca 2012 r. odbyły się klasowe eliminacje do XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Natomiast 12 kwietnia 2012 r., na terenie naszej szkoły odbył się miejski finał tego samego turnieju.

Każdą ze szkół reprezentowało po 3 uczniów. W PSP nr 5 oprócz reprezentacji naszej szkoły zjawiły się reprezentacje: PSP nr 1, PSP nr 2 i PG nr 2. Brak uczniów z PG nr 1 pozwolił na awans do finału powiatowego reprezentacji z PG nr 2 (bez eliminacji).

Egzamin składał się z 15 pytań z zakresu ruchu drogowego, wyposażenia pojazdów i udzielania pierwszej pomocy. Kolejnym etapem był egzamin z jazdy po torze sprawnościowym. Komisja wylosowała 6 punktów toru przeszkód: tarka, jazda między pachołkami, przeniesienie przedmiotu, pochylnia i zatrzymanie na stopie.

Po pierwszym etapie kolejność wyglądała następująco:

 • PG nr 2 - 29 pkt.,
 • PSP nr 2 - 27 pkt.,
 • PSP nr 1 - 26 pkt.,
 • PSP nr 5 - 24 pkt.

W drugim etapie najlepiej spisali się uczniowie reprezentujący PSP nr 5.

Łączne wyniki punktacji po dwóch etapach finału miejskiego:

 • 29 + 79 = 108 pkt. (PG nr 2),
 • 24 + 80 = 104 pkt. (PSP nr 5),
 • 27 + 73 = 100 pkt. (PSP nr 2),
 • 26 + 70 = 96 pkt. (PSP nr 1).

Zatem na finały powiatowe pojadą uczniowie z PG nr 2 i PSP nr 5.

PSP nr 5

 • Kinga Wyszpolska, Kinga Jaśkiewicz, Jakub Pucułek
  (opiekun Beata Jaśkiewicz).

PG nr 2

 • Andrzej Wójcicki, Damian Gębczyk, Nikodem Sławiński-Sławecki
  (opiekun Danuta Jelińska)
  .
 
Michał Warchoł


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2011/2012"