Apel w 93 rocznicę odzyskania niepodległości

    W dniu 11 listopada obchodzimy, jak co roku kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. By uczcić tą jakże ważna uroczystość, uczniowie i nauczyciele PSP nr 5 w Pionkach wzięli udział w okolicznościowym apelu zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski i nauczyciela historii. W trakcie apelu mieliśmy okazję posłuchać patriotycznych pieśni oraz wierszy w wykonaniu uczniów naszej szkoły (A. Wołos - 4c, J. Suchecka - 4c, J. Olejarz - 4c, K. Galant - 4c, C. Wolski - 4c, H. Wąsik - 5b, J. Mizak - 5b, S. Sąpor - 5b).

    Nasi przodkowie 123 lata czekali na wolność, walcząc o nią w powstaniu listopadowym i styczniowym za wolność Naszą i Waszą.
Dopiero jednak szansa zaświtała w 1918 roku, kiedy to po przegranej I wojnie światowej Austria i Niemcy zostały zmuszone do uznania niepodległości Polski.
    Władzę w państwie powierzono lubianemu i cenionemu Józefowi Piłsudskiemu dowódcy Legionów Polskich z I wojny światowej.
    Na konferencji pokojowej w Wersalu Jan Paderewski i Roman Dmowski walczyli o uznanie naszej niepodległości przez wszystkie państwa na całym świecie.
    Polska odrodziła się na nowo, choć droga do kształtowania granic i państwowości była długa. Dziś w przede dniu 93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości należy oddać hołd tym wszystkim, którzy polegli, żebyśmy my mogli żyć w wolnej Polsce.

 
Sylwia Gałek


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2011/2012"