Zbieramy zużyte baterie

    Polacy rocznie zużywają ok. 300 milionów jednorazowych baterii, które w większości przypadków zawierają metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć) oraz szkodliwe substancje takie jak lit i mangan. Baterie w zależności od ich rodzaju, zawierają różną ilość substancji szkodliwych dla środowiska. Należy zatem zbierać wszystkie zużyte baterie i przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki. Niezależnie od ich składu chemicznego, ich wpływ na nasze życie i zdrowie nie jest obojętny. Baterie po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznym, dlatego postanowiliśmy przekonać uczniów naszej szkoły o tym, że należy brać odpowiedzialność za właściwe postępowanie z bateriami po wykorzystaniu zawartej w nich energii. Wszystkie zużyte baterie zebrane selektywnie poddawane są recyklingowi, dzięki czemu:

  • zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska,
  • odzyskuje się wiele cennych surowców np. cynk,
  • zmniejsza się ilość odpadów na składowisku.

    Od stycznia rozpoczęliśmy selektywną zbiórkę baterii. Za każdy zebrany kilogram tego surowca będziemy otrzymywać punkty i zamieniać je na nagrody dla najbardziej zaangażowanych w zbiórkę klas i uczniów.
    Klasy rywalizują między sobą w zbiórce baterii do końca stycznia. Nagrodę dla klasy, która zbierze największą masę w przeliczeniu na jednego ucznia ufunduje dyrektor naszej szkoły.

Jakie baterie zbieramy?

    Do pojemników na baterie można wrzucać wszystkie rodzaje baterii, różniące się zarówno pod względem:

  • kształtu (cylindryczne, prostokątne, płytkowe)
  • wielkości (R06, R03, R0, R4, R6, R10, R12, R14, R17, R20, R26, R40, R44, R51, F15, F16, F20, F24, F30, F40 S4, S6, S10 itp.) do 2 kg/szt.
  • składu chemicznego (cynkowo-węglowe ZnC, cynkowo-manganowe Zn-Mn (Al), niklowo-kadmowe Ni-Cd, niklowo-wodorkowe Ni-MH, cynkowo-powietrzne Zn-O2, litowe, litowo-jonowe Li-ion, itp.)

    Przykładowe zastosowania zbieranych baterii: aparaty fotograficzne, sprzęt zdalnego sterowania, zegary, zabawki, kalkulatory, aparaty słuchowe, kamery video, telefony komórkowe i bezprzewodowe, przenośne komputery.

ZAMIENIAJMY ZUŻYTE BATERIE NA PUNKTY,
A PUNKTY NA NAGRODY RZECZOWE!

Przyłącz się do nas już dziś!!!
Zaangażuj swoją rodzinę i znajomych!!!

Miejsce składowania i wszelkie informacje - sala 117

oficjalna strona projektu: http://www.reba.com.pl

Klasy rywalizują ze sobą w zbiórce baterii do końca stycznia,
ale akcja trwa nadal, do końca roku szkolnego.

Ewa Zamorska
 


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2010/2011"