Pierwszy Dzień Wiosny
na "Piątkę"

    Zima już dawno nam się znudziła. Dlatego postanowiliśmy ostatecznie ją przepędzić i w Pierwszy Dzień Wiosny przygotowaliśmy w naszej szkole pokaz Pań Wiosen. Każda klasa i grupy "zerowe" przygotowały jedną "Wiosenkę". Wszystkie prezentowały się niczym modelki, rozsypujące dookoła kolorowe kwiaty, a pięknymi uśmiechami wprowadzały nas w pozytywny wiosenny nastrój.

    W czasie pokazu obradowało jury w składzie: p. Katarzyna Stolarska, p. Ewa Januszewska, p. Maria Pęczek i p. Agata Dróżdż, które wybierało najładniejszą Panią Wiosnę. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  • Na poziomie klas I-III nagrody otrzymały klasy 1a i 1b, a wyróżnienie klasa 3a.
  • Na poziomie klas IV-VI nagrodę otrzymała klasa 6a, a wyróżnienia klasy: 4c i 5c.
  • W grupie "zerówkowiczów", nagrody otrzymały wszystkie Panie Wiosny.

    Każda klasa miała też okazję zaprezentować swój okrzyk wiosenny, a żeby tradycji stało się zadość, powstały też Marzanny na poziomie wszystkich klas. Wysiłek włożony w przygotowania został nagrodzony słodkim poczęstunkiem.

    Po spotkaniu na sali gimnastycznej uczniowie podzielili się na kilka grup i zanieśli Marzanny oraz listy od Wiosny do ważnych miejsc w mieście. Grupy zerowe odwiedziły Przedszkole Nr 3, a klasy pierwsze spacerowały po uliczkach w okolicy szkoły. Piękna, słoneczna pogoda zachęcała do wędrówek ulicami miasta. Marzanna niesiona przez wszystkich uczniów klas pierwszych zachwycała przechodniów, a okoliczni mieszkańcy pozdrawiali wesołych pierwszaków z okien swoich domów. Na zakończenie spaceru, Pani Zima została pożegnana, a uczniowie w wiosennych nastrojach wrócili do szkoły.

    Klasy drugie odwiedziły Urząd Gminy, gdzie rozmawiały z Wójtem Gminy Pionki p. Mirosławem Ziółkiem. Dzieci zaprezentowały swoje wiosenne okrzyki i wręczyły list od Pani Wiosny. Potem udały się nad rzekę, aby utopić Marzannę i na dobre pożegnać się z zimą.
    Klasy trzecie wybrały się do Nadleśnictwa. Tutaj, podobnie jak uczniowie z innych grup w różnych częściach miasta, przekazali list od Pani Wiosny, a w zamian mieli możliwość wysłuchania krótkiej pogadanki na temat zwiastunów wiosny, o których ciekawie opowiedziała specjalistka ds. edukacji leśnej p. Lidia Zaczyńska.

    Klasy IV-VI podzieliły się na dwie grupy. Jedna grupa odwiedziła Przedszkole Nr 2, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Policję (4b, 5a, 5b, 5c, 6b). Druga zaś, powędrowała wesołym korowodem do Przedszkola Nr 1 i Urzędu Miasta (4a, 4c, 6a, 6c).
    Gdy przedstawiciele naszej szkoły dotarli do Przedszkola Nr 2, zastali przedszkolaków na placu zabaw, przy poszukiwaniu zwiastunów wiosny. Nastąpiło uroczyste czytanie listu od Pani Wiosny i prezentacja wiosennych okrzyków. Przedszkolaki zaciekawione, ale też i mocno przejęte, z wypiekami na twarzy przyglądały się jak ich starsi koledzy odpędzają zimę, paląc jej postać ukrytą pod symbolem Marzanny.
    Z przedszkola nastąpił przemarsz na Komendę Policji, a następnie na teren Warsztatów Terapii Zajęciowej, gdzie też już świętowano przyjście wiosny, a uczniów naszej szkoły przyjęto wesołą wiosenną piosenką wykonaną przy gitarowym akompaniamencie.

    W tym samym czasie druga grupa odwiedziła Przedszkole Nr 1. Niczego niespodziewające się przedszkolaki z ciekawością wyglądały przez okna, zdziwione tym, co dzieje się dookoła. Po krótkiej chwili, wraz ze swoim wychowawczyniami znalazły się na przedszkolnym placu zabaw. Początkowo lekko przestraszone tym, co się dzieje, szybko przezwyciężyły swoje obawy i z pasją odkrywców zaczęły przyglądać się gościom i być może przerażająco wyglądającym Marzannom. Ci odważniejsi postanowili nawet zrobić sobie z nią zdjęcia. Poprzez dzieci, na ręce pani dyrektor złożony został list od Pani Wiosny, przedszkolaki wysłuchały wiosennych okrzyków, a kolorowy korowód ruszył w kierunku Urzędu Miasta.
    Burmistrz Miasta p. Marek Janeczek, też już chyba niecierpliwie oczekiwał wiosny. Bo chociaż był wyraźnie zaskoczony niespodziewanymi odwiedzinami, to z uśmiechem przywitał uczniów i nauczycieli PSP Nr 5, niosących ze sobą promienie słońca i radość wywołaną odejściem zimy. Osobiście odczytał list, który otrzymał od Pani Wiosny, a dziękując za odwiedziny wręczył uczniom lizaki. Dwie ostatnie Marzanny zostały ustawione przed fontanną Urzędu Miasta, aby przypominać przechodniom o radosnym dniu pożegnania zimy i Powitaniu Wiosny.

    Jedno jest pewne. W tym dniu uczniowie PSP Nr 5 opanowali całe miasto i wprowadzili do niego prawdziwą wiosnę. We wszystkich miejscach, do których dotarli witani byli bardzo gościnnie, a przynosili ze sobą uśmiech i pierwsze ciepłe promyki słońca.

To był naprawdę Pierwszy Dzień Wiosny!    Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2010/2011"