Dzień Edukacji Narodowej
w PSP Nr 5 w Pionkach

    Miejskie obchody Święta Edukacji Narodowej odbywały się w tym roku w PSP nr 5 w Pionkach. Ta szczególna uroczystość ze względu na żałobę narodową po wypadku busa pod Nowym Miastem, została przeniesiona na 18 października 2010 r. Na godz. 1400 przybyli licznie zaproszeni goście, uczniowie, rodzice i ciekawscy. Wszystkich serdecznie powitała Pani Joanna Ewa Klich, dyrektorka szkoły, a byli to m. in.: Burmistrz Pionek, Pan Marek Janeczek, Dyrektor Delegatury Kuratorium Mazowieckiego w Radomiu, Pani Dorota Sokołowska wraz z Panią Wizytator, Krystyną Tukalską-Nielubowicz, Przewodniczące związków zawodowych nauczycieli, Pani Elżbieta Borowiecka (ZNP) i Pani Jolanta Brzózek ("Solidarność"), proboszcz Parafii Św. Barbary w Pionkach, ks. kanonik Stanisław Bujnowski, proboszcz Parafii NMP Królowej Polski, ks. kanonik Leon Czerwiński, miejscy radni, przedsiębiorcy, dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych w Pionkach, począwszy od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne oraz nauczyciele wyróżnieni w tym roku Nagrodą Burmistrza Miasta Pionki za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

    W pierwszej odsłonie uroczystości, utrzymanej w ludowym klimacie, w wiejskiej chacie, nagrody z rąk Burmistrza, Pana Marka Janeczka, odebrało 18 nauczycieli: Iwona Wagner, Elżbieta Głuszek, Ewa Cholewa, Teresa Kowalczyk, Maria Gębczyk, Beata Ornat, Andrzej Gałkowski, Elżbieta Dobrowolska, Grażyna Pachocka, Małgorzata Chmielnicka, Ewa Januszewska, Anna Kuczmera, Elżbieta Bociarska, Aneta Chołuj, Ewa Sterczewska, Barbara Glimasińska, Maria Wasielewska-Stępień, Agnieszka Łuba. Nagrodzeni nauczyciele zasiadali za stołem przy kromce chleba ze smalcem i ogórkiem, a nad nimi widniały piękne fotografie z ich dzieciństwa - któż wtedy mógł przypuszczać, że kiedyś będą wspaniałymi pedagogami. W tej odsłonie czas umilali swoimi występami uczniowie PSP nr 5 (klasy "0" klasa IIIa, chór), PG nr 1(występ chórzystek) i PG nr 2 (piosenki solo). Odsłona pierwsza została zakończona występem naszych absolwentów w rozbrajającej publiczność piosence "O mnie się nie martw".

    Druga odsłona uroczystości poświęcona została 15-leciu PSP nr 5 w Pionkach. Była to okazja, aby wspomnieć o szkolnych wydarzeniach od 1995 r. (oddanie szkoły do użytku) do 2010 r. (uroczystość 15-lecia szkoły) Nie zabrakło wspomnień związanych właśnie z budową placówki, jej rozbudową o piękną salę gimnastyczną i dodatkowy segment (dziś jest tu przedszkole), z utworzeniem klas integracyjnych, z działalnością UKS "Champion", chóru "A Vista", z nadaniem szkole imienia wielkiego rodaka, Ojca Św. Jana Pawła II i ufundowanego przez radę pedagogiczną sztandaru, z mnóstwem sukcesów, których osiągnięcie nie byłoby możliwe bez codziennej, żmudnej pracy wszystkich nauczycieli, którzy pracowali i pracują w murach tej szkoły. Bo przecież od lat działa w PSP nr 5 także: Gazetka Szkolna "5 na 5", Samorząd Uczniowski klas I-III i klas IV-VI, Szkolny Klub Europejski "TOP TEN", Szkolne Koło Teatralne "MALI POECI", działają liczne koła przedmiotowe, prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia indywidualne. Pracuje pedagog, logopeda, pielęgniarka szkolna. Działa biblioteka, świetlica i stołówka. Mamy wspaniale wyposażoną pracownię komputerową. Realizujemy różne projekty i prowadzimy działania usprawniające funkcjonowanie szkoły. Organizujemy wycieczki turystyczno-krajoznawcze, białe, błękitne i zielone szkoły, konkursy, wystawy i wiele uroczystości na różne okazje.
Tę część programu zapoczątkowały dziewczęta z chóru "A Vista Absolwent" piosenką "15 lat minęło" na melodię z filmu "Czterdziestolatek", potem był piękny i wzruszający występ klas integracyjnych w duecie z chórem w utworze "Can you hear me", pokaz umiejętności piłkarskich przedstawicieli "Championa", taniec formacji dziewczęcej "Iskierki", występ uczniów kl. "0" w tańcu "Klepany", ludowe pieśni chóru "A Vista Absolwent" i młodszego "A Vista", krótki program na temat naszego patrona, Jana Pawła II.

    W odsłonie trzeciej tej wspaniałej uroczystości, z rąk Pani Joanny Ewy Klich i przewodniczącego Rady Rodziców, następujący nauczyciele odebrali Nagrody Dyrektora PSP nr 5 w Pionach za osiągnięcia dydaktyczne i odpowiedzialne budowanie procesu wychowawczego dla rozwoju osobowości ucznia: Katarzyna Stolarska, Marianna Miśkiewicz, Dorota Lisowska, Jolanta Majcher, Anna Kuczmera, Agnieszka Lis, Izabela Warchoł, Aleksandra Grabiec, Marek Gałan. Tę część umilili swoim występem reprezentanci "Kick" Pionki, a na sam koniec piosenkę wraz z uczniami zaśpiewała sama Pani Dyrektor, Joanna Ewa Klich.

    Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tej uroczystości, a przede wszystkim dyrekcji i nauczycielom PSP nr 5 w Pionkach. Do zobaczenia za rok - a w której placówce oświatowej, tego jeszcze nie wiemy, ale kolejnym gospodarzom już dziś życzymy cierpliwej i efektownej pracy.

 
Izabela Warchoł


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2010/2011"