Obchody Dnia Ziemi w PSP Nr 5

    Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi w naszej szkole składały się z 3 etapów. Pierwszym z nich był konkurs plastyczny pod hasłem "Moje drzewo". Wszyscy chętni uczniowie mogli dowolną techniką przedstawić swoje drzewo. Część dzieci wykonywała swoje prace w ramach lekcji plastyki pod kierunkiem p. Agnieszki Lis. Jury w składzie p. Wioletta Banaś, p. Ewa Zamorska, p. Agnieszka Lis, p. Dorota Lisowska oceniło i wybrało najpiękniejsze prace.

Oto wyniki konkursu.

  • I miejsce Paulina Bieńkowska kl. VIc
  • II miejsce (ex aequo) Helena Wąsik kl. IVb i Tomasz Wierzbicki kl. Vc
  • III miejsce (ex aequo) Eliza Mazur kl. Va i Martyna Pawłowska kl. VIb
  • Wyróżnienia otrzymali: Hubert Gutowski i Kacper Szymański z kl. IVb, Mateusz Sąpor kl. IVc, Karolina Osuch i Olek Cybulski z kl. Vc, Michał Bernacik kl. VIb.

    Drugim elementem obchodów Dnia Ziemi był udział w Ogólnopolskim Konkursie "Ekotest", który odbył się 19 kwietnia i uczestniczyło w nim 48 uczniów z naszej szkoły (klasy 4-6). 30 pytań z wiedzy ekologicznej i o ochronie środowiska przez godzinę zajmowało myśli tych młodych ludzi. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkoły do 27 maja 2011 r.

    Trzecim etapem tego święta był turniej ekologiczno - przyrodniczy pomiędzy klasami na poszczególnych poziomach nauczania. Odbył się on w środę 27 kwietnia, tuż po feriach świątecznych. Nauczyciele przyrody p. Ewa Zamorska i p. Wioletta Banaś przygotowały zestawy pytań dla poszczególnych poziomów klas, reprezentowanych przez trzyosobowe zespoły. Wybrani uczniowie zdobywali punkty dla swoich klas - odpowiadając na pytania z ekologii, ochrony środowiska i z materiału realizowanego na lekcjach przyrody. Pozostali uczniowie z poszczególnych klas, także mogli otrzymać punkty pracując zespołowo i wykonując różne zadania. Między innymi należało ułożyć hasło o ochronie lasów, zaśpiewać piosenkę o jakimś kwiatku, wypisać przysłowia o wodzie, o zwierzętach, itp. Bawiąc się, utrwalaliśmy najważniejsze informacje o przyrodzie i o tym jak dbać o naszą Ziemię.

"Tak naprawdę chronimy tylko to, co kochamy,
kochamy tylko to, co rozumiemy,
rozumiemy tylko to, czego nas się uczy."

    Rywalizacja między klasami była zacięta, a każde zadanie wywoływało wiele emocji wśród uczniów.

A oto zwycięzcy:

  • na poziomie klas czwartych - wygrała klasa IVb
  • na poziomie klas piątych - wygrała klasa VB
  • na poziomie klas szóstych - ex aequo wygrały klasy VIa i VIc.
 
W. Banaś, E. Zamorska


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2010/2011"