"Świetlica - mój cichy zakątek"
- koniec projektu.

    Od 1 lutego 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Stowarzyszenie ASTA działające przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 w Pionkach realizowało projekt "Świetlica - mój cichy zakątek". W czasie realizacji projektu zajęcia w świetlicy szkolnej odbywały się w wydłużonym czasie. Skierowane były one do uczniów na każdym poziomie kształcenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci potrzebujące pomocy w przezwyciężeniu trudności szkolnych. W ramach proponowanych działań realizowane były zajęcia specjalistyczne z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz oligofrenopedagogiem.
    Uczniowie mogli także skorzystać z dodatkowych zajęć sportowych, zajęć z wykorzystaniem komputera oraz pogotowia edukacyjnego. Pogotowie edukacyjne działało przez cały okres projektu, a jego uczestnicy utrwalali zdobytą wiedzę i umiejętności.
    Niezwykłe zdolności wykazały dzieci uczestniczące w zajęciach plastycznych, podczas których wykorzystując różnorodne techniki plastyczne wykonywały bardzo ciekawe prace. "Zawody sportowe", "Ptaki dziwaki", "Strach na wróble", to tylko niektóre tematy z wielu prac wykonanych w ramach projektu.

    Udział w projekcie to nie tylko zapewnienie dzieciom opieki dydaktyczno wychowawczej i udzielenie im wsparcia w pokonywaniu trudności, ale także możliwość wzbogacenia bazy dydaktycznej szkoły.
    Stowarzyszenie ASTA realizując kolejne projekty stara się jak najlepiej wykorzystać pozyskane środki finansowe na rzecz dzieci. Tak też stało się i tym razem. W ramach pozyskanych funduszy zakupiono: telewizor, odtwarzacz DVD, magnetofon, gry dydaktyczne stolikowe, multimedialne gry edukacyjne, materiały piśmiennicze oraz literaturę fachową dla pedagoga i logopedy. Wszystkie zakupione pomoce zostały przekazane na rzecz PSP nr 5 w Pionkach.

koordynator projektu
Lidia Czyżewska


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2010/2011"