Chcę Ci pomóc - co Ty na to?

    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne realizowane są w ramach projektu "Świetlica - mój cichy zakątek" przez Stowarzyszenie ASTA. Prowadzone są przez nauczycieli posiadających kwalifikacje z terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Do zajęć zakwalifikowani zostali uczniowie posiadający orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pionkach.
    Pierwszy etap kształcenia szkolnego jest niezmiernie ważnym okresem w nauce każdego dziecka, gdyż warunkuje on dalszy przebieg jego kariery szkolnej i życiowej. Wiara we własne siły, budzi radość życia i motywuje do dalszego wysiłku.
    Pierwsze kłopoty i niepowodzenia wywołują u ucznia zniechęcenie oraz pasywność. W celu usunięcia wskazanych niedostatków niezbędne jest otoczenie dziecka fachową opieką wychowawczą, obdarzenie go zaufaniem, życzliwością, podtrzymywanie jego wiary we własne siły.
    Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom ze specyficznymi trudnościami, rozwoju na miarę ich możliwości.
    Nie wyrównane w porę niedobory osłabiają wydolność umysłową dziecka, wpływają ujemnie na jego stosunek do nauki, szkoły i kolegów. U ucznia z trudnościami w nauce rodzą się coraz silniejsze emocje. Tak więc wszystkie działania podejmowane w trakcie zajęć mają na celu pomoc dziecku w przezwyciężeniu jego trudności, problemów i zahamowań.

Elżebieta Wojdyło


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2010/2011"