"Zerówkowicze" na dodatkowych
zajęciach sportowych

    Od marca 2011 roku, dzieci z oddziałów "zerowych" czynnie uczestniczyły w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, realizowanych przez działające na terenie naszej szkoły Stowarzyszenie "ASTA", w ramach projektu "Świetlica - mój cichy zakątek".
    Przez kilka tygodni, z ogromną radością, bawiliśmy się na sali gimnastycznej w różne gry i zabawy sportowe. Przygotowywaliśmy się także do zawodów, które były uwieńczeniem naszych działań.
    Bardzo staraliśmy się, aby te zajęcia wprowadzały radosny nastrój i dobre samopoczucie, a także polepszały kondycję i ogólną sprawność fizyczną naszych wychowanków.

    W dniu 1 czerwca odbyła się "Olimpiada sześciolatka", w której uczestniczyły wszystkie grupy wraz z wychowawcami. Wspólnie z dziećmi obiektywnie ocenialiśmy współzawodnictwo i współdziałanie w zespołach oraz wykroczenia w stosunku do ustalonych zasad i obowiązujących reguł.
    Zabawa była wspaniała, a wszystkie dzieci spisały się na medal. W nagrodę zaś otrzymały w pełni zasłużone dyplomy.

    Zbadaliśmy także stopień zadowolenia z zajęć, przez uzupełnianie kart ewaluacyjnych przez nasze dzieci. Stopień zadowolenia z zajęć dzieci wyrażały malując balonik. Czerwony balonik oznaczał zadowolenie z zajęć, czarny zaś - brak zadowolenia.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne - podobne projekty.

Agata Jaworska, Marek Gałan


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2010/2011"